Till innehållet

Prima Botnia – Välmående Österbotten

Österbottens Välfärdsområde har beviljats statsunderstöd för projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten. Med finansieringen ska tillgängligheten till tjänster inom social- och hälsovården stärkas.

Prima Botnia-projektet har som målsättning att i bruk mångsidiga digitala kanaler, som möjliggör kommunikation mellan kunderna och personalen samt distanstjänster.

Målsättningen för den helhet som ingår i begreppet Främjande välfärd och hälsa är att stöda förverkligandet av vårdgarantin, genom att stärka det förbyggande arbetet och identifiera problem i ett tidigt skede.

Det elektroniska familjecentret samlar ihop alla tjänster åt barnfamiljer på en och samma plattform och besvarar kundens informationsbehov i ett tidigt skedde av processen. Det elektroniska familjecentrets tjänster ska vara pålitliga och lättåtkomliga.

Avsikten med projektet är att hitta lösningar för hur serviceskulden kan brytas samt hur tjänsterna inom missbrukar- och mentalvården kan utvecklas så att de ännu bättre motsvarar kommuninvånarnas behov.