Till innehållet

Till vem?

IPS arbetsträning passar dig som har en grav psykisk störning, men vill ut i arbetslivet. Du kan ansöka om arbetsträning med rehabiliteringspenning eller förtidspension.

OBS! För tillfället riktas tjänsten till den centrala delen av välfärdsområdet i Vasa. Verksamheten är ett pilotförsök mellan 1 juni 2023 och 31 augusti 2024, varefter beslut fattas om tjänstens fortsättning. I framtiden planeras tjänsten utökas till hela välfärdsområdet i Österbotten.

I arbetsträningen fokuserar vi på vad du vill, vad du kan och vad du är kapabel till. Från dessa utgångspunkter börjar vi leta efter ett jobb som passar dig där du får lön enligt kollektivavtalet. Din egen arbetstränare hjälper dig att hitta ett jobb som motsvarar dina önskemål. Vi söker jobb på den öppna arbetsmarknaden och jobbet kan vara i ett företag, offentlig tjänst, samfund eller organisation.

Hur arbetsträningen fungerar

  • I början av samarbetet skapar du en professionell profil tillsammans med din arbetstränare, där du kartlägger din kompetens, styrkor och önskemål.
  • Syftet med stödet är att hitta rätt jobb åt dig på den öppna arbetsmarknaden utgående från dina egna intressen. Inom arbetsträningen kan du också få stöd till att börja studera till ett nytt yrke eller slutföra studier som du lämnat oavslutade istället för att komma ut i arbetslivet.
  • När ett lämpligt jobb hittats planerar du tillsammans med din arbetstränare och framtida arbetsgivare hur jobbet kan anpassas för att stödja din framgång.
  • Arbetstränaren finns där för dig så länge du behöver. Du får stöd för att hitta ett jobb, stöd i själva arbetet och även utanför jobbet. Du bestämmer vilken typ av stöd du behöver i olika skeden av sysselsättningen.

Att arbeta lönar sig

  • Du får nya sociala kontakter och får tillhöra en arbetsgemenskap.
  • Du får utnyttja dina styrkor och resurser.
  • Erfarenheter från arbetet utvecklar dina yrkesskickligheter.
  • Du får något meningsfullt att göra i din vardag.
  • Lönen du får från jobbet stabiliserar din ekonomi och du samlar på dig pension.
  • Erfarenheter av framgång och delaktighet i arbetsgemenskapen och samhället stöder din rehabilitering.

Hur du kommer med i arbetsträningen?

Om du är intresserad av IPS arbetsträning, kontakta oss, eller den myndighet som ansvarar för din psykiska vård och rehabilitering i Österbottens välfärdsområde. För tillfället är tjänsten riktad till den centrala delen av välfärdsområdet i Vasa. I framtiden planeras tjänsten utökas till hela välfärdsområdet i Österbotten.