Till innehållet

IPS – Placera och Träna – utvecklingsprojekt

I IPS-tjänsten söker vi en anställning på den öppna arbetsmarknaden som matchar den arbetssökandes intressen, resurser och kompetens.

IPS arbetsträning passar dig som har en grav psykisk störning, men vill ut i arbetslivet. Du kan ansöka om arbetsträning med rehabiliteringspenning eller förtidspension.

Med hjälp av IPS-verksamhetsmodellen främjas arbetstagarnas jämställdhet och delaktighet på arbetsmarknaden, eftersom sysselsättning är en väsentlig del av en människas återhämtning och deltagande i samhället.