Till innehållet

I Finland är psykiska störningar en av de vanligaste orsakerna till långa sjukskrivningar, förtidspension och instabila karriärer. Psykiatriska sjukdomar försämrar funktionsförmågan och leder ofta till marginalisering från arbetsmarknaden. När en IPS arbetstränare stödjer arbetstagaren behöver inte ens de svåraste sjukdomarna vara ett hinder för arbetet.

Sysselsättningsstöd avser en arbetssökandes anställning i ett normalt avlönat jobb på den öppna arbetsmarknaden med stöd av en arbetstränare. Arbetsträning är en kostnadsfri tjänst för arbetsgivaren där arbetsgivarens rekryteringsbehov kombineras med kompetensen hos en motiverad arbetssökande som är i arbetsträning. Med verksamhetsmodellen IPS – Placera och träna! sker arbetstagarens arbetsträning huvudsakligen på arbetsplatsen.

Stöd till att uppmärksamma psykiska störningar och återhämtningen av dessa på arbetsplatserna

Till och med en av två finländare kommer att uppleva psykiska störningar under sin livstid, men de utesluter inte möjligheten att lyckas i arbetslivet. För tillfället finns det på de flesta arbetsplatser människor som lever med psykiska utmaningar. När du anställer en person med stöd av IPS arbetsträning ökar du arbetsgemenskapens förståelse och möjliggör den mångsidiga arbetsgemenskapens positiva effekter även i framtiden.

Med hjälp av verksamhetsmodellen IPS –Placera och träna! främjas arbetstagarnas jämställdhet och delaktighet på arbetsmarknaden, eftersom sysselsättning är en väsentlig del av en människas återhämtning och deltagande i samhället.

Fördelarna med IPS arbetsträning till dig som arbetsgivare

För att främja hållbar sysselsättning, vi vill att både arbetsgivaren och den arbetssökande verkligen ska ha nytta av tjänsten. Arbetsgivaren kan vara ett företag, offentlig tjänst, samfund eller en organisation som verkar i Österbotten. Med hjälp av en arbetstränare strävar vi efter en bra förenlighet mellan arbetstagaren, jobbet och arbetsmiljön.

  • Kostnadsfri tjänst.
  • Stöd i rekryteringen av motiverade och kompetenta arbetstagare.
  • Stöd i att observera och ansöka om sysselsättningsrelaterade bidrag.
  • Stöd i anpassningen och introduktionen av jobbet.
  • Stöder arbetsgemenskapen i att uppmärksamma arbetstagaren och dess anknytning till jobbet.
  • Obegränsat stöd – varaktighet enligt arbetstagarens behov.
  • Ökat socialt ansvar och nytta i anbud.
  • En mer mångsidig arbetsgemenskap är välmående och innovativ.

Blev du intresserad av IPS-arbetsträningens tjänster?

Vi berättar gärna mer om tjänsten och kartlägger dina möjligheter till att sysselsätta en arbetstagare – detta binder dig inte till att anställa någon. Samtidigt kan vi kartlägga eventuella behov av att anpassa arbetet och arbetsuppgifterna. Behovet av rekrytering kan vara tillsvidare eller tidsbegränsat.