Till innehållet

Målgruppen är arbetslösa deltidsarbetsföra arbetssökande som är kunder hos TE-byrån och kommunala sysselsättningstjänsterna samt arbetslösa personer i arbetsför ålder som inte är arbetssökande hos TE-byrån.

Målet är att bygga en servicehelhet med låg tröskel för stöd för arbetsförmåga på social- och hälsocentralerna där:

 • Klientens behov för stöd för arbetsförmåga identifieras i ett tidigt skede och klientens servicestig är smidig och vid rätt tidpunkt samt är kundorienterad
  • I projektet modelleras och utvecklas en inledande service, där klientens behov för stöd och i vilken omfattning kartläggs samt hänvisas till de rätta tjänsterna enligt klientens egen motivation och mål.
 • Pilotförsök av kvalitetsbaserad arbetsträning för stöd för sysselsättning görs som en del av socialvårdens tjänster att främja sysselsättningen hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
 • Ett multidisciplinärt team sammansätts utifrån aktörer som är relevanta för klientens behov av stöd, såsom koordinator för arbetsförmåga, arbetstränare, hälsovårdare, läkare, FPA:s och TE-byråns kontaktperson, fysioterapeut, psykolog etc.
 • Social- och hälsovårdens yrkesprofessionellas kompetens inom stöd för arbetsförmåga förstärks, så att de känner till servicehelheten för stöd för arbetsörmåga och vet hur de använder tjänsterna för klientens bästa.
  • Utbildning för stöd för arbetsförmåga arrangeras till personal inom social- och hälsovården.
  • Utbildning som koordinator för arbetsförmåga arrangeras till TYP-hälsovårdare (TYP=Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen).
 • Ett digitalt självutvärderingsverktyg för arbets- och funktionsförmåga utvecklas och testas.
 • Arbetslösas hälsogranskningar och arbetslösas gruppinterventioner utvecklas.

Projektperiod: 1.1.2023 – 31.12.2024

Projektstatus: Pågående

Finansiär: Europeiska unionen

Projektets finansiering: 420 000 euro

Del i projektet: Österbottens välfärdsområde i samarbete med kommunernas sysselsättningstjänster, TE-byrån, THL, FPA, organisationer och företag

Kontaktuppgifter

Helena Hyvönen, projektkoordinator tel. 040 194 4632, helena.hyvonen@ovph.fi

Mera information