Till innehållet

Syftet är att jämna ut regionala skillnader i serviceutbudet och förbättra tillgängligheten av servicen. Tredje sektorn är starkt med i utvecklingsprocessen och kan erbjuda sina egna tjänster i det digitala familjecentret. Digitala familjecentret erbjuder information, videoklipp, spel, föreläsningar, självbedömningar, egenvårdsråd, tester och hänvisning till områdets, tredje sektorns, församlingens, bildningssektorns och nationell service. De centrala delområdena i familjecenterarbetet finns i det digitala familjecentret. DigiFinland koordinerar och bygger upp det digitala familjecentret tillsammans med välfärdsområdena.

Helheterna inom det digitala familjecentret

Det digitala familjecentret består av tre beståndsdelar: Omaperhe-tjänsten, en helhet för ungdomar och en helhet för professionella. Omaperhe-tjänsten erbjuder information och tjänster för familjer och de som funderar på att bilda familj. Österbottens välfärdsområde har möjlighet att ta i bruk Omaperhe-tjänsten under 2023. För tillfället håller DigiFinland och välfärdsområdena på att bearbeta helheterna för ungdomar och professionella för att kunna lansera de helheterna i ett senare skede.

På det digitala familjecentrets webbsida samlar man tjänster som erbjuds av kommuner, välfärdsområdet och tredje sektorn. När alla tjänster hittas på samma plattform undviker man att tjänster överlappar varandra och man möjliggör en så enkel tjänsteväg som möjligt för kunden.

Läs mera om det nationella utvecklingsarbetet på DigiFinlands webbplats.

Kontaktuppgifter

Anna Håkans, projektchef
anna.m.hakans@ovph.fi, +358 40 537 2541

Marjo Nordström, projektkoordinator
marjo.nordstrom@ovph.fi, +358 40 482 5171

Sirpa Manninen, projketarbetare
sirpa.manninen@ovph.fi, +358 40 559 3229