Till innehållet

Syftet är att jämna ut regionala skillnader i serviceutbudet och förbättra tillgängligheten av servicen. Tredje sektorn är starkt med i utvecklingsprocessen och kan erbjuda sina egna tjänster i det Elektroniska familjecentret. Elektroniska familjecentret erbjuder information, videoklipp, spel, föreläsningar, självbedömningar, egenvårdsråd, tester och hänvisning till områdets, tredje sektorns, församlingens, bildningssektorns och nationell service. De centrala delområdena i familjecenterarbetet hittas i det elektroniska familjecentret. DigiFinland koordinerar och bygger upp det elektroniska familjecentret tillsammans med välfärdsområdena.

Elektroniska familjecentrets helheter

Det elektroniska familjecentret består av tre helheter: Omaperhe-tjänsten, ungdomarnas helhet och en helhet för professionella. Omaperhe-tjänsten erbjuder information och tjänster för familjer och de som funderar på att bilda familj. Österbottens välfädsområde har möjlighet att ta i bruk Omaperhe-tjänsten under 2023. För tillfället håller DigiFinland och välfärdsområdena på att bearbeta helheterna för ungdomar och professionella för att kunna lansera de helheterna i ett senare skede. På det Elektroniska familjecentrets sida samlar man tjänster som erbjuds av kommuner, välfärdsområdet och tredje sektorn. När alla tjänster hittas från samma plattform undviker man att tjänster överlappar varandra och man möjliggör en så enkel tjänsteväg som möjligt för kunden.

Läs mera om det nationella utvecklingsarbetet på DigiFinlands webbplats.

Kontaktuppgifter

Anna Håkans, projektchef
anna.m.hakans@ovph.fi

Marjo Nordström, projektkoordinator
marjo.nordstrom@ovph.fi, +358 40 482 5171