Till innehållet

Syftet med projektet

Situationen för ungdomar med neuropsykiatriska utmaningar i Österbotten har förvärrats av pandemin och väntetiderna för undersökningar har blivit oacceptabelt långa.  Tjänster och stöd är ofta tillgängliga först i ett sent skede.  För att möjliggöra tidigt stöd är samarbete mellan välfärdsområdets tjänster, läroanstalter och tredje sektorn viktigt och det måste intensifieras.

Projektets målsättning

Projektets mål är att minska vård-och serviceskulden för nepsy-ungdomarna (13-29-åringar), samt att förbättra tillgången, tillgängligheten och snabbheten för tillgång till vård genom att förnya servicestigen. 

Ungdomarna och deras familjer stöds i ett tidigt skede genom att modeller för tidigt stöd skapas och tyngdpunkten förs över till lättare tjänster, i samarbete med läroanstalter och tredje sektorn, samt genom att digitala tjänster nyttjas.

En beskrivning av vårdkedjan görs både för kunder och för yrkesverksamma, så att servicevägledning och kontaktuppgifter är lätta att hitta.

Nepsy är en förkortning för neuropsykiatriska svårigheter. Neuropsykiatriska svårigheter omfattar ADHD och ADD, Aspergers syndrom och andra autismspektrumstörningar, språkstörning och Tourettes syndrom.

Neuropsykiatriska svårigheter påverkar bland annat social interaktion,  reglering av känslor och beteende samt kontroll av egna handlingar. Symtomen varierar vanligtvis från person till person och i olika utvecklingsstadier. Kontrollutmaningar beror främst på svårigheter med koncentration och uppmärksamhetsreglering, brist på koncentration och impulsivt beteende.

Symtomen kan också omfatta sensorisk känslighet, humörsvängningar, ångest eller tvångssymtom samt sömn- och inlärningssvårigheter.  I unga människors liv förekommer utmaningar med exekutiva funktioner i skolan, på jobbet, i sociala relationer och i vardagslivet.

Läs mera:

Finlands Svenska Autismförening

ADHD-förbundet

Kontaktuppgifter

Anu Hiironniemi, Projektchef
anu.hiironniemi@ovph.fi, 040 627 5913