Till innehållet

Via projektet TulKOTI (Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 2021-2023) utformas en verksamhetsmodell för undervisningshemvård inom Österbottens välfärdsområde. Verksamhetsmodellen testades under tiden oktober 2022 – maj 2023 vid Vasa Hemvård, område 4. Från hösten 2023 tas verksamhetsmodellen i bruk.

Verksamhetsmodellen består av tre delar:

  • Interprofessionell utbildning – Studerande från olika yrkesgrupper får genom veckovis studerandepalaver möjlighet till att dela kunskap med varandra och lära sig om varandras yrkesroller under praktikperioden.
  • Lär-par – Studerande får möjlighet att arbeta i par med annan studerande från samma yrkesgrupp under praktikperioden för att lära sig av varandra och med varandra
  • Virtuell handledning – Studerande får möjlighet att göra egna klientbesök hos klienter genom virtuell handledning av handledaren. Virtuella handledningen sker via VideoVisits tjänster.

Dessa tre metoder tillsammans resulterar i att studerande under sin praktikperiod får möjlighet till att träna på sina kommunikations- och samarbetskunskaper, arbeta i team och par samt ta mer plats i klientmötet hos klienter. Syftet med verksamhetsmodellen är att öka intresset för arbete i hemvård bland studerande och att göra övergången från studier till arbete smidigare.

Utöver detta formas ett rapporteringssystem för basvården tillsammans med STEPPI-projektet.

Mer information finns på Innokylä