Till innehållet

Projektet Strukturreformen i Österbotten är en del av den nationella social- och hälsovårdsreformen, där syftet är att skapa verksamhetsmodeller för att främja hälsa och välfärd, elektroniska tjänster och informationsledning. Dessa modeller utvecklas till stöd för den frivilliga beredningen av Österbottens välfärdsområde.

Projekttid: 1.1.2020 (1.7.2020) – 31.12.2021

Projekt status: Avslutat

Finansiär: Social- och hälsovårdsministeriet

Projektets finansiering: 6 514 100 euro.

Nyckelord: Uoma-patientlogistik, PATA-kundbetjäningscenter, Omaolo, SBM, HYKY-beredning, informationsledning, HYTE

Kontaktperson: Projektdirektör Jenny Björndahl-Öhman, jenny.bjorndahl-ohman@ovph.fi

Mera material: Innokylä