Till innehållet

Projektalliansen Bothnia High 5 byggte nya H-byggnaden till Vasa centralsjukhus område. H-byggnaden kommer att inhysa specialsjukvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster anordnade såväl av landskapet som av den privata sektorn. Via digitalisering och distansförbindelser kan kunderna erbjudas jämlik service oberoende av boningsort. I alliansmodellen planerade och genomförde parterna projektet tillsammans.

H-nybygganaden på Vasa centralsjukhus område uppfördes av projektalliansen Bothnia High 5. Bothnia High 5 består av YIT, Ramboll Finland, Granlund Österbotten, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski tillsammans med Österbottens välfärdsområde (Vasa sjukvårdsdistrikt).


H-byggnaden kommer att inhysa specialsjukvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster anordnade såväl av landskapet som av den privata sektorn. Via digitalisering och distansförbindelser kan kunderna erbjudas jämlik service oberoende av boningsort. Utrymmena planerades så att de kan användas flexibelt för varierande behov även i framtiden. Kunder och personalen fick friska och trygga utrymmena.


Projektet var det första i Österbotten som förverkligades med hjälp av en alliansmodell. Det var också det största byggnadsprojekt som genomförts under hela Vasa centralsjukhus historia.

Vad betyder namnet Bothnia High 5?

Bothnia High 5 är projektalliansens namn. Vi ville ge alliansen ett eget namn, eftersom det är fråga om ett mångårigt och unikt projekt i Österbotten. Alliansen omfattar många organisationer som sammanförs via det gemensamma namnet.

Namnet Bothnia High 5 beskriver särskilt den gemensamma insatsen, ett gott samarbete och ett uppmuntrande arbetsklimat. Ordet high, hög, syftar också på att H-byggnaden kommer att bli en rätt hög byggnad och ett landmärke för sjukhusområdet.

Österbottens välfärdsområde, fastighetsdirektör Ulf Stenbacka
ulf.stenbacka (at) ovph.fi, tel. 06 213 1199

Österbottens välfärdsområde, byggherrechef Timo Koivisto
timo.koivisto (at) ovph.fi, tel. 06 213 1150

YIT, alliansens projektchef Markus Kaustinen
markus.kaustinen (at) yit.fi, tel. 02071 58721