Till innehållet
Allmänt

Det största sjukhusprojektet i Österbotten inleds

I bilden många personer sitter vid ett stor bord.
På fredagen den 22 december undertecknar Vasa sjukvårdsdistrikt och alliansparterna ett historiskt avtal. Det största och första byggprojektet av det här slaget i Österbotten kommer konkret att förända social- och hälsovården i landskapet.

Vasa centralsjukhus har som mål att kunna erbjuda den bästa kundupplevda kvaliteten i Finland. Alla förutsättningar för en toppservice säkerställs då kunden kan erbjudas tjänster av varierande slag i en och samma moderna byggnad. Arbetet mot det här målet inleds på fredagen då distriktet undertecknar ett avtal med grundligt utvalda parter.

Den 28 november 2016 godkände sjukvårdsdistriktets fullmäktige det s.k. H-byggprojektet vars totalvärde uppgår till 130 miljoner euro. Byggnaden kommer att få bokstaven H, eftersom ett av de hus som ska rivas i Sandviksområdet nu heter H-huset. H står också för hälsa (eller hyvinvointi på finska). Nybygget bistår de mål som uppställts för landskapsreformen och utgör en konkret del av Vasa centralsjukhus strategi VCS 2025.