Till innehållet

Bothnia High 5

25.8.2022 Allmänt

Vasa centralsjukhus nya sjukhusbyggnad H-huset har tagits emot

Alliansen Bothnia High 5 har nu slutfört H-husets byggfas. Alliansparterna överlät sjukhusbyggnaden till representanterna för samkommunen Österbottens välfärdsområde måndagen 22.8.2022. Alliansen slutför ännu en del mindre arbeten på området och i byggnaden.
23.9.2021 Allmänt

Målet är en sjukhusbyggnad där det är trevligt att arbeta och uträtta ärenden

H-huset, som ska stå färdigt 2022, förenar specialistvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster under samma tak. Centraliseringen och de nya utrymmena medför ändringar för både kunderna och personalen. Representanter för personalen och kunderna har fått bidra med synpunkter i planeringen av H-huset ända sedan byggprojektet inleddes. Här har man haft hjälp av ett integrationsteam som består av representanter för vårdpersonalen på sjukhuset och inom primärvården samt för sjukhusets tekniska personal.
22.12.2020 Allmänt

H-huset blir tillgänglighetsanpassat och jämlikt för alla

Vid dörren till en stor sjukhusbyggnad kan vem som helst känna sig osäker. Hittar jag rätt plats? Hur ska jag anmäla mig? Var kommer jag fram med rullstol? Hittar jag till rätt vårdutrymme när min syn inte är så bra? Till H-huset är det lätt för alla att komma och alla kan på lika villkor uträtta sina ärenden.
5.2.2019 Allmänt

Vad betyder namnet Bothnia High 5?

Alliansen omfattar många organisationer som sammanförs via det gemensamma namnet. Inom alliansen arbetar vi tillsammans för samma mål.