Till innehållet
Allmänt

H-huset möjliggör en mer helhetsbetonad service

Visualiseringsbild av H-huset, fasadbild.
H-huset, som ska stå färdigt 2022, medför nya rutiner såväl för den specialiserade sjukvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt som för primärvården inom Vasa stad.

Visualiseringsbild av H-huset, fasadbild.
Visualiseringsbild av H-huset, fasadbild.

I H-huset kommer den specialiserade sjukvården och primärvården att bilda en gemensam öppenvårdsenhet som uppskattas ta emot 326 000 patientbesök årligen. Enheten kommer att erbjuda såväl öppenvårdsfunktioner inom den specialiserade sjukvården som primärvård, inklusive mentalvårds- och missbrukarvård. För tillfället finns dessa på ett flertal olika ställen.

Vasa stads läkar- och sjukskötarmottagningar flyttar till H-huset, med undantag för mottagningen i Lillkyro. Öppenvårdstjänsterna kommer att finnas på tre våningar.

Alla endoskopier kommer att utföras vid H-husets endoskopienhet. Därtill kommer största delen av den specialiserade sjukvårdens somatiska vårdavdelningar och alla psykiatriska vårdavdelningar att centraliseras till H-huset. Det kommer att finnas vårdavdelningar på fem våningar: somatiska avdelningar på tre våningar och psykiatriska avdelningar på två våningar.

I byggnaden kommer det också att finnas utrymmen för privata serviceproducenter, till exempel ett kundapotek samt kafé- och restaurangtjänster.

Strategin VCS2025: helhetsbetonad vård och service

Uppförandet av H-huset bygger på Vasa centralsjukhus strategiska framtidsplan, strategin VCS2025. Ett av utvecklingsobjekten i strategin är det nya H-huset och de verksamhetsförändringar och den uppdatering av byggnadsbeståndet som det medför.

Det nya H-huset gör vårdkedjan smidigare. Genom att centralisera och sammanslå funktioner eftersträvas kundorienterade och högklassiga tjänster. Kunderna kan betjänas mer helhetsbetonat än tidigare och olika sjukdomar kan behandlas bättre som en enhetlig helhet. I och med centraliseringen av kompetensen tryggas tillgången till vård och resurserna räcker till bättre.

H-huset kommer att ha effektiva, mångsidiga och flexibla utrymmen. Vid behov kan användningsändamålet för utrymmena anpassas då kundernas behov förändras. Det viktigaste i alla lägen är att de stöder en god vård. Målet är att ge kunderna den bästa kvaliteten i landet.