Till innehållet
Allmänt

Målet är en ren inomhusluft och friska utrymmen

Visualiseringsbild av H-huset, huvudingång till kundapoteket.
Utrymmena i det nya H-huset vid Vasa centralsjukhus blir trivsamma, friska och trygga.

Utrymmena i det nya H-huset vid Vasa centralsjukhus blir trivsamma, friska och trygga. Det är viktigt för oss att bygga utrymmen där personalen och kunderna trivs med att arbeta och uträtta ärenden. I inomhusluften ska kännas ren att andas.

Inom alliansen Bothnia High 5 säkerställer vi att vi uppnår de krav på inomhusluften som beställaren, det vill säga Vasa sjukvårdsdistrikt, har fastställt. Målet är inomhusklimatklass S2, vilket innebär en god nivå. För att uppfylla kraven följer bygget bestämmelserna för renhetsklass P1.

Det nya H-huset byggs enligt renhetsklass P1

  • Vi förhindrar olägenheter till följd av byggdamm både under byggandet och när byggnaden har tagits i bruk.
  • Vi ser till att byggplatsen följer bestämmelserna om arbetssäkerhet och principerna för rent byggande. Byggplatsen ska vara säker för alla som arbetar där.
  • De renhetsåtgärder som vidtas under byggtiden gör det lättare att ta i bruk byggnaden och inleda fastighetsunderhållet på ett smidigt sätt.

Alliansens dokument omfattar anvisningar för renhetshanteringen på byggplatsen. Anvisningarna innehåller detaljerade mål samt faktorer som styr genomförandet och utvärderingen av resultaten.

P1-koordinatorn stöder renhetshanteringen under byggandet

Alliansens P1-koordinator följer med renheten på byggplatsen, vägleder P1-byggandet och utbildar personalen på byggplatsen. När inomhusarbetena inleds besöker P1-koordinatorn byggplatsen för att utvärdera byggandet och installationen av ventilationsanläggningen. Hon sammanställer ett skriftligt inspektionsdokument över utvärderingarna.

Vid sina besök på byggplatsen bedömer P1-koordinatorn följande:

  • dammhanteringen
  • skyddet av byggmaterial
  • installationen av P1-ventilation
  • byggstädningen
  • rökfriheten
  • utomhusområdenas skick

Renheten bekräftas vid synerna

Syftet med synerna är att förhindra att byggdamm kommer in i ventilationssystemet, för när byggnaden tas i bruk kan det här skadliga dammet ge upphov till orenheter i inomhusluften.

Innan installationen av ventilationssystemet inleds och under installationsarbetena utför P1-koordinatorn syner där man bedömer visuellt att målen för P1-ventilationens renhet uppnås. Renheten på ventilationssystemets innerytor bedöms genom att mäta dammhalterna.

Utrymmenas renhet bedöms efter det första skedet av slutstädningen och när byggnaden överlåts. När vi överlåter de nya utrymmena ska de motsvara beställarens förväntningar och uppfylla renhetskraven.