Till innehållet
Allmänt

H-husets funktioner blir en naturlig del av Vasa centralsjukhus servicehelhet

Visualiseringsbild av H-huset, byggnaden placerad i området.
I H-huset som byggs på Vasa centralsjukhus område kombineras specialsjukvårdens, primärhälsovårdens och socialvårdens tjänster på ett effektivt och flexibelt sätt.

I H-huset som byggs på Vasa centralsjukhus område kombineras specialsjukvårdens, primärhälsovårdens och socialvårdens tjänster på ett effektivt och flexibelt sätt. Den nya byggnaden kan anpassas till olika tjänster och det viktigaste målet för hela byggprojektet har redan för början varit kunderna som ska anlita tjänsterna.

En gångbro och en förbindelsegång kommer att förena H-huset med F- och T-husen och därmed bidra till sjukhusområdets servicehelhet, smidiga förflyttningar och en säker vård.

De psykiatriska vårdfunktionerna i H-huset har organiserats så att de stöder vården så väl som möjligt. I samband med avdelningarna har byggts rastgårdsutrymmen som främjar rehabiliteringen i en trygg miljö.

Gångbro och förbindelsegång ansluter H-huset till övriga byggnader på sjukhusområdet

På H-husets fjärde våning kommer det att finnas en förbindelsegång som garanterar snabba förbindelser till F- och T-husen. Gångbron är avsedd för patienttransporter som ledsagas av personalen och för personalen själva. Tack vare gångbron får H-huset en direkt förbindelse till exempelvis till F-byggnadens operationssalar, röntgen och intensivvårds- och övervakningsavdelning.

Via gångbron görs dagligen också ett stort antal icke-brådskande patienttransporter, då patienter från H-husets somatiska vårdavdelningar och dagenheten transporteras till undersökningar och åtgärder. I brådskande situationer förbättrar förbindelsen patientsäkerheten avsevärt, då patienterna snabbt kan transporteras till den vård som behövs. Allra närmast gångbron placeras den kirurgiska avdelningen, där behovet av akuta vårdinsatser förekommer mest. H-huset kommer också att få en förbindelsegång direkt till T-huset. Denna är på marknivå.

Rutterna i H-huset har planerats så att de ska vara så funktionella och säkra som möjligt. Man har beaktat behoven hos olika grupper – patienter och klienter som rör sig på egen hand, patienter och klienter med ledsagare samt personalen och underhållspersonalen. Parkeringshuset får en direkt förbindelse till H-huset, vilket bidrar till att H-huset är lätt att nå.

Psykiatriska vårdavdelningar med egna utrymmen för utevistelse

De psykiatriska vårdavdelningarna flyttar från Roparnäs till H-huset. Vårdavdelningarna för vuxna kommer att finnas på sjunde våningen, medan vårdavdelningarna för barn och ungdomar finns en våning högre upp. Den psykiatriska polikliniken för vuxna mentalvårdspatienter inom öppenvården kommer att finnas på tredje våningen.

De översta våningarna i H-huset har planerats för de psykiatriska vårdavdelningarnas klienter, som ofta är i behov av längre vårdperioder. Den lugna omgivningen och avdelningarnas havs- och stadsutsikt stöder vården. Den lagstadgade möjligheten till utevistelse kan garanteras tack vare egna rastgårdsutrymmen, där utevistelsen kan ordnas tryggt. På både sjunde och åttonde våningen byggs rastgårdsutrymmen, där olika typer av stimulans och aktiviteter kan användas som stöd för den övriga vården.