Till innehållet
Allmänt

Vad betyder namnet Bothnia High 5?

I bilden många Bothnia High 5 symbol.
Alliansen omfattar många organisationer som sammanförs via det gemensamma namnet. Inom alliansen arbetar vi tillsammans för samma mål.

Bothnia High 5 är projektalliansens namn. Vi ville ge alliansen ett eget namn, eftersom det är fråga om ett mångårigt och unikt projekt i Österbotten. Namnet blev internationellt, eftersom vi ville undvika olika namn i de olika språkversionerna (fi. och sv.).


Alliansen omfattar många organisationer som sammanförs via det gemensamma namnet. Inom alliansen arbetar vi tillsammans för samma mål. Så vill vi också synas utåt och vi använder namnet Bothnia High 5 när vi talar om alliansgrupperingen.


Namnet Bothnia High 5 beskriver särskilt den gemensamma insatsen, ett gott samarbete och ett uppmuntrande arbetsklimat. Ordet high, hög, syftar också på att H-byggnaden kommer att bli en rätt hög byggnad och ett landmärke för sjukhusområdet.


Detta är ett betydande projekt för hela landskapet och vi vill tillsammans hitta nya och bättre lösningar. Vi gör vårt bästa tillsammans för hela Österbotten, med nya metoder. Det är värt en high five!

Bothnia High 5 hand symbol
Bothnia High 5 hand symbol.