Till innehållet
Allmänt

Ett nytt system som visar lediga platser i parkeringshuset har tagits i bruk

I bilden parkeringshus under byggandet.
I parkeringshuset på sjukhusområdet har ett system som visar lediga platser tagits i bruk.

I parkeringshuset på sjukhusområdet har ett system som visar lediga platser tagits i bruk.

En skylt visar för dem som kommer till parkeringshuset antalet lediga parkeringsplatser på varje våning.

En grön lampa lyser ovanför lediga parkeringsrutor

Inne i parkeringshuset syns de lediga parkeringsplatserna genom att en grön lampa lyser ovanför platsen, vid inva-platserna är lampan blå. Vid platser som är upptagna lyser lampan rött.

Lampan ovanför platsen ändras från grönt till rött när man kör till parkeringsrutan under lampan. I samband med detta minskar antalet lediga platser med en på denna våning på skylten vid infarten.

Parkeringshus under byggandet.
Parkeringshus under byggandet.