Till innehållet
Allmänt

I planeringen av H-nybyggnationen tas kundperspektivet i beaktande

I bilden en medlem av klientrådet ta på sig virtuella glasögon och bekanta sig med modellrum.
Då Vasa centralsjukhus klientråd deltog i ett Big Room-möte på måndagen 26.11.2018 fick rådmedlemmarna ge sin syn på många viktiga praktiska frågor.

Huvudingången måste kunna urskiljas klart och tydligt då man anländer till sjukhuset via den nya tillfarten. Digitala skärmar och tillräckligt med sittplatser i väntrummen. Fotgängare och cyklister måste också tas i beaktande i planeringen av de nya förbindelselederna. Bland annat det här var något som klientrådet ville att man skulle beakta i planeringen av nybygget.

Då Vasa centralsjukhus klientråd deltog i ett Big Room-möte på måndagen 26.11.2018 fick rådmedlemmarna ge sin syn på många viktiga praktiska frågor

– Det ska vara lätt att förflytta sig i sjukhusbyggnaden. Och förhoppningsvis kommer skyltningen i det nya H-huset att vara klar och tydlig, för om man går vilse, och inte hinner till mottagningen i tid, kan det här leda till ekonomiska förluster, säger rådmedlemmarna.

Vasa centralsjukhus klientråd består av 12 medlemmar som utsetts bland invånarna i sjukvårdsdistriktet. Avsikten med klientrådet är att rådet ska främja kundorienteringen i den verksamhet och utvecklingsverksamhet som bedrivs på Vasa centralsjukhus. Det här mötet var den tredje gången då klientrådet fick en möjlighet att delta i planeringen av den nya H-byggnaden. Tidigare har rådet bland annat varit med och beslutat om vilken bokstav som ska användas i namnet på det nya huset.

Ett virtuellt besök i patientrum

Arkitekt Saara Jokinen som arbetar i projektalliansen Bothnia High 5 presenterade H-nybygget våning för våning. Rådmedlemmarna tog ställning till praktiska frågor, exempelvis till en fråga om trivseln och patienter som måste vistas länge på avdelningar. Dessutom diskuterades de psykiatriska avdelningarnas uteområden och de somatiska vårdavdelningarnas möblemang, men också hur många personer som ska vistas i rummen. Rådmedlemmarna var av den åsikten att det behövs både enkel- och dubbelrum.

Efter den omfattande presentationen fick klientrådet ta på sig virtuella glasögon och bekanta sig med modellrum. På videon får du höra vad Petra Bengs sade efter den virtuella ronden.

Efter varje sammanträde avger klientrådet alltid en resolution. Så klientrådets kollektiva syn på H-nybyggnationen kommer att publiceras senare i form av en resolution. Rådet kommer att delta i planeringen även i fortsättningen.

På videon får du höra vad Petra Bengs sade efter den virtuella ronden.