Till innehållet

I Österbottens KATI-projektet utvecklas verksamhetsmodeller som möjliggör en ökad användning av välfärdsteknologi och hälsovårdsteknologi inom hemvården. Olika former av  teknik som förbättrar säkerheten för klienter som bor hemma och som stöder självständigt hemmaboende testas och tas i bruk inom Österbottens KATI-projekt.

Projekttid: 1.1.2022 – 30.4.2023 

Projektets status: Avslutat

Finansiär: Social- och hälsovårdsministeriet 

Projektets finansiering: 300 000 euro

Samarbetsparter: VideoVisit Oy, Tiera Oy, Atea Finland Oy

Nyckelord: Välfärdsteknologi, hälsovårdsteknologi, digitalisering, hemvård, distansvård

Kontaktperson: Projektchef Anniina Lehtimäki, anniina.lehtimaki@ovph.fi

Läs mer om innehållet i projektet: KATI-programmet (Teknik för hemmaboende äldre).

Slutrapporten (på finska) samt en sammanfattning på svenska finns på Innokylä.