Till innehållet

I projektet Barnahus arbetar man med att snabba upp både utredningsprocesserna vid misstanke om våld mot barn och stödet för barn som upplevt våld.

Det mest centrala arbetet i Barnahus-projektet utförs i samarbets- och välfärdsområdena och är samordnat av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Projektarbetarna finns runtom i Finland bl.a. på rättspsykologiska och rättspsykiatriska enheter för barn och unga, stödcenter för barn och unga som utsatts för sexuellt våld samt inom primärtjänsterna, där man dagligen möter barn som upplevt våld eller där misstanke om våld mot barn finns. I Österbottens välfärdsområde hör projektarbetarna i Barnahus-projektet till den rättspsykiatriska arbetsgruppen för barn.

Barnahus-projektet i Österbotten

Projektet startade i mars 2020 i före detta Vasa sjukvårdsdistrikt som är nuvarande Österbottens välfärdsområde. Projektet är planerat att pågå åtminstone fram till slutet av år 2025.

Under åren 2020–2023 har Barnahus-projektet gjort ett mångsidigt utvecklingsarbete i Österbotten. En av de största helheterna har varit att utveckla och etablera screeningmodellen LASTA. LASTA är ett gemensamt verktyg som används av myndigheter.

Screeningmodellen LASTA säkerställer informationsutbyte och sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter i situationer där man misstänker att ett barn har utsatts för misshandel eller sexualbrott. Genom screeningmodellen LASTA kan barnets situation utredas snabbare.

Ett axplock ur Barnahus-projektets åtgärder i Österbotten

– Implementera screeningmodellen LASTA som ett verktyg för myndigheter.

– Marknadsföra Barnahus-webbskolan.

– Skapa ett barnvänligt bemötande och barnvänliga intervjuplatser.

– Utbilda välfärdsområdets personal i att utvärdera de psykosociala konsekvenserna för barn, unga och familjer som upplevt våld samt att utvärdera behovet av stöd och vård, och hur man identifierar ett barn som råkat ut för våld.

– Skapa material som stöder personalen inom polisen, hälsovården och socialvården i att utreda misstänkt våld och material som ger stöd i situationer där ett barn har utsatts för våld.

– Utveckla vårdstigar för välfärdsområdet.

Barnahus-webbskolan

Webbskolan som är kostnadsfri motsvarar 1 studiepoäng och lämpar sig till exempel för personer som arbetar inom barn- och familjetjänster samt för studerande inom branschen. Målet är att erbjuda verktyg för att kunna identifiera barns våldsupplevelser och ge verktyg för hur man ska agera i en sådan situation. Kursen ger också verktyg för hur man i sitt eget yrke kan stöda ett barn som råkat ut för våld. Kursen finns tillgänglig även på finska och engelska.

Läs mera om Barnahus-projektets innehåll och delta i Barnahus-webbskolan på adressen: Barnahus.fi

Projekttid: 1.5.2020–31.12.2025

Projektets status: Aktiv

Finansiering: Social- och hälsovårdsministeriet

Projektets finansiering i Österbotten: 262 515 euro (1.5.2020–31.12.2023), 69 703 euro (1.1.2024–30.6.2024)

Nyckelord: Barnahus, Barnahus-webbskola, LASTA

Områdeskoordinator Björn Öst, bjorn.ost@ovph.fi, +358 40 191 7084

LASTA-koordinator Jannika Mattila, jannika.mattila@ovph.fi, +358 40 162 6905