Till innehållet

Den primära målgruppen för projektet är partiellt arbetsföra i arbetsförålder. Målet för partiellt arbetsföra är att lära sig i ett tidigare skede att identifiera behov av social- och hälsovårdsservice, främja förutsättningar för sysselsättning samt öka arbets- och funktionsförmåga och den samhälleliga delaktigheten. I projektet testas samutvecklingen med erfarenhetsexperter, kunder samt professionella och olika serviceproducenter. En målsättning är även att bilda en mångprofessionell arbetsgrupp som stöder partiellt arbetsföra, denna arbetsgrupp ska bestå av både kunder och yrkesprofessionella som arbetar med kunderna.

Projekttid: 1.1.2021 – 31.12.2022

Projektets status: Avslutat 

Finansiär: Social- och hälsovårdsministeriet 

Projektets finansiering: 600 000 euro

Nyckelord: deltidsarbetsföra, sysselsättning, mångsektoriell

Kontaktperson: Projektchef Minna Strömmer,
minna.strommer@ovph.fi +358 40 357 6279 

Mera material: Innokylä

Läs mera om projektets innehåll: Programmet för arbetsförmåga