Till innehållet

En privat tjänsteproducent av social- och hälsovårdstjänster ska med hjälp av denna anmälan om egenkontroll trots sekretessbestämmelserna omedelbart underrätta Österbottens välfärdsområde (tjänsteanordnare) om sådana missförhållanden som framkommer i tjänsteproducentens egen eller dennes underleverantörs verksamhet och som i väsentlig grad äventyrar klient- och patientsäkerheten samt om händelser, skador eller tillbud där klient- och patientsäkerheten har äventyrats allvarligt och om andra sådana brister som tjänsteproducenten inte har förmått eller inte förmår åtgärda genom egenkontroll. 

Den anmälan om egenkontroll som du har skickat kommer att vidarebefordras till enheten för kvalitet och tillsyn i Österbottens välfärdsområde för kännedom. 

Efter mottagandet av anmälan kommer tillsynen att kontakta dig eller din tjänsteenhet inom ett till två (1–2) dygn efter mottagandet av anmälan eller senast den första arbetsdagen efter händelsen. 

Tillsynen meddelar de personer som ansvarar för att organisera tjänsten inom välfärdsområdet och till regionförvaltningsverket (RFV), om inte de redan har underrättats. 

Eventuella utrednings- och uppföljningsåtgärder som händelsen kräver kommer man överens om i samband med kontakten. 

Privata tjänsteproducentens egenkontrollanmälan


Österbottens välfärdsområde 
Kvalitet och tillsyn enhet