Till innehållet

Österbottens välfärdsområde gör ett hembesök till alla hushåll i distriktet två gånger per år i form av tidningen Hembesöket. Hembesöket är välfärdsområdets egen kundtidning där läsarna får bekanta sig med arbete av personalen i primärhälsovården, socialvården, specialsjukvården och räddningsverket, patienternas och klienternas vardag, vården och behandlingar samt aktuella händelser inom välfärdsområdet.

Tidningen utkommer två gånger om året, i juni och december.

Hembesöket 1/2024

Här hittar du länkarna till artiklar som publicerats i Hembesöket 1/2024 och på våra webbsidor.

Tidningen finns också i tillgängligt e-format (pdf) så att den ska kunna läsas med skärmläsningsprogram.

Vad tyckte du om artiklarna i Hembesöket?

Ge din respons på kundtidningen och hjälp oss utveckla innehållet i kommande nummer. Du kan ge respons anonymt.

Bland alla som svarat lottar vi ut tre Gymstick träningsband i gummi. Dragningen sker den 31.8.2024 och vi meddelar vinnaren personligen.

Kundtidning Hembesöket distribueras till alla hushåll inom Österbottens välfärdsområde. Har du ändå blivit utan tidning? Meddela oss om distributionsbrister genom vår feedbackkanal.

Tidningen finns i tillgängligt e-format (pdf) så att den ska kunna läsas med skärmläsningsprogram.

Utgivare: Österbottens välfärdsområde

Chefredaktör: Petra Fager

Redaktionschef: Varpu Saari

Redaktion: Heidi Kurvinen, Emilia Kemppainen, Varpu Saari, Petra Fager, Marina Wiik, Nelli Janhunen, Johanna Jussila,

Redaktionens e-post: kommunikation@ovph.fi

Redaktionsråd: Marina Kinnunen, Mari Plukka, Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen, Pia Vähäkangas och Petra Fager

Distribution: Hushållen i Österbottens välfärdsområde