Till innehållet

Österbottens välfärdsområde gör ett hembesök till alla hushåll i distriktet två gånger per år i form av tidningen Hembesöket. Hembesöket är välfärdsområdets egen kundtidning där läsarna får bekanta sig med arbete av personalen i primärhälsovården, socialvården och specialsjukvården, patienternas och klienternas vardag, vården och behandlingar samt aktuella händelser inom välfärdsområdet.

Tidningen utkommer två gånger om året, i juni och december. Den första tidningen gavs ut år 2006. Då hörde tidningen till Vasa sjukvårdsdistrikt.

Hembesöket 2/2022

Här hittar du länkarna till artiklar som publicerats i Hembesöket 2/2022 och på våra webbsidor.

Fler artiklar om Hembesökets teman

Vad tyckte du om artiklarna i Hembesöket?

Ge din respons på kundtidningen och hjälp oss utveckla innehållet i kommande nummer. Du kan ge respons anonymt.

Utgivare: Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Chefredaktör: Petra Fager

Redaktionschef: Varpu Saari

Redaktion: Heidi Kurvinen, Emilia Kemppainen, Varpu Saari, Petra Fager, Nelli Janhunen, Siv Nyberg 

Redaktionens e-post: kommunikation@ovph.fi

Redaktionsråd: Marina Kinnunen, Mari Plukka, Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen, Pia Vähäkangas och Petra Fager

Distribution: Hushållen i Österbottens välfärdsområde