Till innehållet

Österbottens välfärdsområde gör ett hembesök till alla hushåll i distriktet två gånger per år i form av tidningen Hembesöket. Hembesöket är välfärdsområdets egen kundtidning där läsarna får bekanta sig med arbete av personalen i primärhälsovården, socialvården och specialsjukvården, patienternas och klienternas vardag, vården och behandlingar samt aktuella händelser inom välfärdsområdet.

Tidningen utkommer på våren i juni och i december. Den första tidningen gavs ut år 2006. Då hörde tidningen till Vasa sjukvårdsdistrikt.

Hembesöket 1/2022

Motion och kultur i vardagsrummet hos äldre

En dag med akutvårdarna

Sjukskötarna och läkarna finns nära diabetikern

Lagen utgör rötterna till socialvårdens lummiga träd

Välfärdsområde populärt bland specialiserande läkare

Vårt team: Annat för hjärnan att fokusera på

Lämna ett prov som stöder utvecklingen av olika behandlingsmetoder

Tidningen finns också i tillgängligt e-format (pdf) så att den ska kunna läsas med skärmläsningsprogram.

Vad tyckte du om artiklarna i Hembesöket?

Ge din respons på kundtidningen och hjälp oss utveckla innehållet i kommande nummer. Du kan ge respons anonymt.

Vi har lottat ut tre Österbotten-brickor mellan alla de som har gett feedback under sommaren. Vinnarna är Marianne S, Malin E och Sara T.

Utgivare: Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Chefredaktör: Petra Fager

Redaktionschef: Varpu Saari

Redaktion: Hanna Hattar, Heidi Kurvinen, Elina Kurtti, Emilia Kemppainen, Varpu Saari, Petra Fager 

Redaktionens e-post: kommunikation@ovph.fi

Omslagsfoto: Christoffer Björklund

Redaktionsråd: Marina Kinnunen, Mari Plukka, Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen, Pia Vähäkangas och Petra Fager

Översättningar: Lingart / Eva Klemets

Layout och ombrytning: KMG Turku

Tryck: Waasa Graphics Ab

Distribution: Hushållen i Österbottens välfärdsområde