Till innehållet

Österbottens välfärdsområde gör ett hembesök till alla hushåll i distriktet två gånger per år i form av tidningen Hembesöket. Hembesöket är välfärdsområdets egen kundtidning där läsarna får bekanta sig med arbete av personalen i primärhälsovården, socialvården och specialsjukvården, patienternas och klienternas vardag, vården och behandlingar samt aktuella händelser inom välfärdsområdet.

Tidningen utkommer på våren i juni och i november. Den första tidningen gavs ut år 2006. Då hörde tidningen till Vasa sjukvårdsdistrikt.