Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Tillsammans förebygger vi ensamhet

Vi människor är sociala varelser som vill känna samhörighet och interagera med andra människor. Ofrivillig ensamvaro och ensamhet har negativa effekter på vårt välbefinnande. Ett vänligt ord när man träffas i kassakön eller möts i trapphuset kan betyda mycket för den som lider av ensamhet.

Ensamhet drabbar människor i alla åldrar. Någon känner sig ensam trots att familj och vänner finns runt omkring. Någon har nyligen flyttat och känner ingen på orten. Någons partner har plötsligt dött, och någon blir övergiven av sin vän.

– I en plötsligt uppkommen situation kan du behöva hjälp och råd av en yrkesperson för att komma över känslan. Det finns emellertid ingen patentlösning för att hantera oönskad ensamhet, utan var och en måste hitta sitt eget sätt, säger Mikaela Granfors, chef för det psykosociala centrets serviceenhet.

Den som upplever ensamhet kan fundera på var hen kunde träffa andra människor. Granfors ger rådet att till exempel söka sig till kurser som ordnas av vuxeninstitut eller delta i någon föreningsverksamhet.

– Till exempel i Närpes har psykosociala föreningen Svalan vänstugan Svalboet, där man kan träffa andra. Också på andra orter ordnar föreningar olika lågtröskelaktiviteter, säger Granfors.

Våga gå med

Orsaken till ensamhet kan också vara sjukdom eller att man inte orkat upprätthålla sina vänskapsband. Enligt Granfors erfarenhet är det få som söker sig till psykosociala tjänster på grund av ensamhet, men ensamheten kan orsaka depression, vilket för många är orsaken till att de söker hjälp.

– Kamratstödsgrupper är viktiga. Här har vi sett att deltagare hittar förstående vänner i kamratgrupper och hur mycket glädje det ger. I gruppen kanske du hittar någon som du kan ringa när du känner för det, säger Granfors.

Mikaela Granfors sitter på en soffa.
Mikaela Granfors, serviceenhetschef för det psykosociala centret.

För somliga kan det vara svårt att få kontakt med andra människor, till exempel på grund av överdriven självkritik. Psykosociala centret har haft olika rehabiliteringsgrupper, där man till exempel har lagat mat tillsammans, pratat och kopplat av. I grupperna kan deltagarna öva sig på att ta kontakt med andra.

Granfors vet att alla inte vill delta i en stor grupp, utan bara längtar efter en pålitlig vän. Men i gruppen kan du hitta just den vännen i vars sällskap du trivs, och därför skulle det vara värt att våga gå med.

– Vi kan inte ersätta en vän, men vi kan hjälpa deltagarna att hitta nya kontakter. Vi kan till exempel följa med klienten till vänstugan, vilket sänker tröskeln och gör det lättare att åka dit igen.

Julhelgen är en utmaning för den som är ensam

Julen är ofta en svår tid för den som lider av ensamhet. Det är mörkt och helgen är lång, med vardagsrutiner som bryts och många ställen som är stängda. Man har märkt att människor under julhelgen söker sig till samjouren på grund av fysiska symtom, även om det kan vara ensamhet som ligger bakom.

– Om man mår psykiskt dåligt kan man kontakta välfärdsområdets jourhavande psykiatriska sjukskötare, säger Granfors.

Professionell hjälp fås även via flera riksomfattande servicetelefoner, där samtalen tas emot av utbildade personer och du får vara anonym. Granfors påminner också om nätforum där man kan chatta med andra. På större orter ordnas ibland särskilda julträffar för ensamma.

Så här kan du hjälpa

• Var uppmärksam på människorna omkring dig. För den som lider av ensamhet betyder det mycket att bli sedd.
• Fråga hur det står till eller säg ett vänligt ord. Hälsa och önska en god jul.
• Bjud in en ensam person i din närhet på kaffe.
• Delta som volontär i en organisations vänverksamhet.
• Det kommer in många samtal till servicetelefoner, särskilt under långhelger. Ge av din tid genom att delta som frivillig i telefonjouren.

Tips till dig som är ensam

• Gå ut, utöka dina nätverk.
• Inled ett samtal i vardagen, byt några ord med någon.
• Kontakta gamla vänner även efter ett långt uppehåll.
• Gör något som du gillar och som får dig att må bra, oavsett om det är en hobby eller en ledd aktivitet.
• Berätta för någon att du är ensam. Du måste själv vara aktiv om du vill skapa en förändring.

Läs mer!

Psykporten.fi hittar du bland annat egenvårdsprogram mot ensamhet.

Finlands mentalvårdsförbunds webbplats: https://www.mtkl.fi/mtkl-pa-svenska/

Finlands Röda Kors förmedlar vänner på många orter, och också församlingarna har vänverksamhet.

Mannerheims Barnskyddsförbunds kompisverksamhet är frivilligverksamhet under professionell handledning som anordnas av MBF-distrikten. Kompisarna är myndiga och utbildade för uppgiften.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 2/2023.

Text: Heidi Kurvinen
Grafik: Shutterstock