Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Socialarbetet ger stöd och verktyg för att klara av en ekonomisk kris

En kvinna sitter bakom ett bord i ett kontor. Hon har en penna i handen och ett papper framför sig på bordet. På andra sidan bordet sitter en klient.
En plötslig försämring av den ekonomiska situationen kan uppstå till exempel i samband med skilsmässa, allvarlig sjukdom med tillhörande sjukhus- och medicinräkningar, missbruksproblem eller vid problem med den mentala hälsan.

Om du har problem med ekonomin eller svårt att klara av vardagen, kan du få hjälp via socialarbetet.

– Om situationen inte är alldeles akut börjar vi med en bedömning av servicebehovet. Målet är att reda ut hurdant stöd som behövs och vid behov öppnas en klientrelation inom socialt arbete, berättar Henna Kronlund, ledande socialarbetare vid vuxensocialarbetet.

Ibland kan det räcka med små förändringar, som till exempel att byta elbolag eller flytta fram förfallodatumet på räkningar, för att utgifterna ska minskas till en hanterbar nivå. Ibland krävs större livsförändringar, som exempelvis att flytta till en mindre och förmånligare bostad.

Ekonomiskt stöd är ett av verktygen inom socialarbetet, men i första hand strävar man efter att hjälpa klienterna på andra sätt. Socialarbetarna och socialhandledarna stöder och är klienternas följeslagare, men de utför inte ärenden för klientens räkning, utan engagerar klienten.

– Vi hjälper till med att göra betalningsplaner, ber om längre betalningstid för räkningar, är i kontakt med banken och ger handledning i skötseln av ekonomin. Vi förser klienten med verktyg så att hen lär sig vara i kontakt med FPA, banken och elbolaget, berättar socialarbetare Kristina Maars som arbetar i Närpes.

Ett sätt att hålla ekonomin i balans är att använda ett förmedlingskonto, varvid klientens överenskomna inkomster styrs till ett konto som förvaltas av socialverket, från vilket överenskomna räkningar betalas och disponibla medel överförs till klienten. Samarbetet med olika myndigheter och aktörer inom tredje sektorn är en stor del av socialarbetarens vardag.

– Många försöker klara sig länge på egen hand innan de kontaktar en socialarbetare, säger Maars.

Vid bekymmer med ekonomin erbjuder ekonomirådgivningen hjälp med låg tröskel och utan tidsbokning, också per telefon. Ekonomirådgivningen kan också fungera som parallellt stöd i kombination med övrig hjälp.

Ekonomirådgivningen

Ekonomirådgivningen betjänar var tredje torsdag kl. 12–15 på Vasa stads och FPA:s gemensamma serviceställe (Teräsgränd 1). Följande gång betjänar ekonomirådgivningen 8.6 och ingen tidsbokning behövs. Kontrollera höstens öppettider här: Ekonomirådgivning. Det går också att ringa till ekonomirådgivningen på tfn 040 482 6618.

Vuxensocialarbete kan fungera som stöd till exempel i frågor som gäller arbete, ekonomi, studier eller livshantering.

Informationstjänst, handledning och rådgivning (Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Laihela) tfn 06 218 2146, ledande socialarbetare tfn 045 132 1593

Informationstjänst, handledning och rådgivning (Vasa, Korsholm, Vörå) tfn 06 218 2146, vuxensocialarbetets jour tfn 040 575 3109 kl. 8–11

Informationstjänst, handledning och rådgivning (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Kronoby) tfn 044 403 8573 kl. 10–11. Infoluckan i Jakobstad (Strengbergsgatan 1) är öppen dagligen kl. 9–12

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2023

Text: Heidi Kurvinen
Bild: Jessica Lindgren