Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Hej, hur hör du?

Till vänster på bilden undersöker en läkare en patients hörsel. Patienten är ett barn som har en grön tröja. I mitten på bilden finns en ung tjej som har en grön t-tröja. Hon har vita hörelseskydd. Till höger på bilden finns en äldre man som har vitt skägg och en grön tröja. Han håller handen bakom sitt öra, som har en hörapparat.
För de flesta är hörseln en förutsättning för interaktion i vardagen. Det lönar sig att skydda den, men om ljuden tystnar finns det hjälp att få.

Hörseln kontrolleras livet igenom. Redan innan en bebis skrivs ut från förlossningsavdelningen testas den. Eftersom barnets utveckling påverkas av hörseln, är det viktigt att en eventuell hörselnedsättning upptäcks tidigt.

– Barnens hörsel följs upp på rådgivningen och senare i skol- och studenthälsovården, berättar överläkare Annika Mecklin.

På bullriga platser, till exempel under sportevenemang och konserter, är det bra att använda hörselskydd.

Rör i örat hjälper mot upprepade öroninflammationer

Upprepade öroninflammationer, som kan leda till nedsatt hörsel, kan vara ett problem i barnfamiljer. Öroninflammationer behandlas oftast med antibiotika, men en lösning kan vara att barnet får ett rör i örat. Då sätts ett rör in genom ett hål i trumhinnan, vilket fungerar som en ventilationskanal och förebygger öroninflammationer.

– Om ett barn har fyra öroninflammationer inom ett halvår eller minst 5 inom ett år, kan man överväga att sätta in rör i öronen. Ett beslut om operation är emellertid alltid individuellt, säger Mecklin.

Ingreppet tar cirka 20 minuter och barnet får komma hem samma dag. Oftast kan barnet återvända till dagis eller skola följande dag.

– Barnens hörsel följs upp på rådgivningen och senare i skol- och studenthälsovården

Skydd mot buller både i arbetet och på fritiden

För vuxna kan arbetsplatsen utgöra en bullerolägenhet. Då ger arbetsgivaren i samarbete med företagshälsovården anvisningar för hur man ska skydda hörseln och bekostar eventuellt individuella hörselskydd.

Det lönar sig att skydda hörseln också på fritiden.

– Störst skada orsakas av för hög ljudstyrka, i synnerhet vid användning av hörlurar, konstaterar hälsovårdaren och audionomen Lotta Finne.

Hög ljudstyrka kan orsaka tinnitus, men också hörselnedsättning.

– Hos vuxna kontrolleras hörseln i allmänhet på företagshälsovården. Om ett problem upptäcks, skriver företagshälsovården en remiss till oss på öronpolikliniken, säger Finne.

Om det känns svårt att klara vardagslivet lönar det sig att söka vård. Det första som försvinner för äldre personer är de höga ljuden. Bakgrunden till nedsatt hörsel bland den äldre befolkningen kan förutom normal åldershörsel vara en gammal bullerskada, till exempel från arbete i bullrig miljö utan användning av hörselskydd. Numera tas begränsning av buller upp också i arbetarskyddslagen.

Om det känns svårt att klara vardagslivet lönar det sig att söka vård.

Ett hjälpmedel på samma sätt som glasögon

En hörapparat hjälper vid många slags hörselproblem. Apparaten lånas från sjukhuset och är gratis för användaren. Små serviceåtgärder utför användaren själv. Hen betalar också för tillbehör såsom betterier, vaxfilter och slangar. Större underhåll är gratis för patienten.

− Önskan att använda hörapparat måste komma från personen själv. För att hjärnan och öronen ska vänja sig, är det viktigt att man använder hörapparaten varje dag under den tid man är vaken. Apparatens ljud är kanske något mera metalliskt än vanligt ljud, säger Mecklin.

Hörapparaten återställer inte hörseln fullständigt och det tar ett tag att vänja sig vid ljudet, men den är en utmärkt hjälp i vardagen.

– Om man inte hör kan det leda till att man undviker sociala situationer, och det har konstaterats att minnet försvagas om man inte hör. Med hjälp av en hörapparat kan man delta i diskussioner igen och till exempel njuta av en konsert, tillägger Finne.

En hörapparat är ett mycket vanligt hjälpmedel. I Österbotten använder cirka 7 000 personer hörapparat.

– En hörapparat är inget att skämmas över. Den är ett hjälpmedel på samma sätt som glasögon, säger Mecklin.

När ska jag ta kontakt och vart kan jag vända mig?

Vid problem med hörseln kan du kontakta företagshälsovården eller hälsostationen, där du vid behov får remiss till hörselstationen för närmare undersökningar. Om det gäller ett barn kan du kontakta rådgivningen eller skolhälsovården. Om det gör ont i örat, ring tfn 06 218 9000 för bedömning av vårdbehov.

Har du en hörapparat? Vid problem kan du kontakta Hörelsestationen eller vår samarbetspartner.

Hörselstationen Vasa (A7), tfn 06 213 1376 (må kl. 8–10)
Hörselstationen Jakobstad, tfn 040 540 5963 (må kl. 8–10 och to kl. 14–15)
Kuulostudio, Vasa, tfn 045 656 1119
Ab Aurix Oy, Jakobstad, tfn 06 7813 580

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2023

Text: Emilia Kemppainen