Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Sluta googla, gå in på Omaolo!

En illustration av en man och en kvinna som sitter vid ett köksbord och ser på en datorskärm.
Sjukskötare Mari Montin arbetar på kundservicecentralen och är Omaolos administratör. Hon tar emot och behandlar de ärenden från kunder som kommer in via den digitala tjänsten Omaolo. Om du ännu inte har använt Omaolo, kan du få hjälp av Maris svar på de vanligaste frågorna om tjänsten.

Vad är Omaolo?

Omaolo är en digital servicekanal för social- och hälsovården som är i din användning dygnet runt. Den hjälper användaren att bedöma behovet av vård eller service och att främja hälsan och välbefinnandet. Omaolo ger anvisningar som grundar sig på medicinsk information.

Hur kommer jag in på Omaolo?

Du kommer in på Omaolo via mobiltelefonens eller datorns webbläsare på adressen www.omaolo.fi. På startsidan väljer du vilket område ditt ärende gäller.

Vad kan man göra i Omaolo?

Vid hälsorelaterade symtom, som till exempel influensa, diarré, huvudvärk, halsbränna eller ryggsmärtor, lönar det sig att fylla i symtomenkäten. På Omaolos startsida väljer du först hemkommun och en symtombedömning som passar in på den aktuella situationen. När du har skickat in svaren ger Omaolo råd om egenvård och åtgärder enligt situationen samt en bedömning av hur brådskande ärendet är. Vid behov får du kontakt med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för ytterligare bedömning av situationen.

Du kan också göra en elektronisk hälsokontroll i Omaolo och få en rapport om ditt aktuella hälsotillstånd. Det finns möjlighet att delta i självständiga välbefinnandecoachningar, och genom att fylla i servicebedömningsenkäten kan du få en bedömning av möjligheten att få färdtjänst, personlig assistans eller vård av närstående.

Vem kan använda Omaolo?

Alla kan använda Omaolos enkät för symtom- eller servicebedömning och få nationella rekommendationer. Formuläret för symtombedömning kan för närvarande skickas till personal inom hälso- och sjukvården i Vasa, Laihela, Korsholm, Närpes, Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo. Målet är att man före utgången av år 2023 ska kunna skicka in symtombedömning från hela Österbotten. Välbefinnandecoachningarna och de elektroniska hälsokontrollerna är redan nu tillgängliga för alla.

Omaolo är avsett för alla som har fyllt 15 år. Om du vill att svaren skickas till personal inom social- och hälsovården, ska du identifiera sig med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2023

Text: Elina Kurtti
Bilder: Digifinland