Till innehållet

kundservicecentralen

30.5.2023 Kundtidning Hembesöket

Sluta googla, gå in på Omaolo!

Sjukskötare Mari Montin arbetar på kundservicecentralen och är Omaolos administratör. Hon tar emot och behandlar de ärenden från kunder som kommer in via den digitala tjänsten Omaolo. Om du ännu inte har använt Omaolo, kan du få hjälp av Maris svar på de vanligaste frågorna om tjänsten.
17.5.2023 Allmänt

Seniorlinjen nu till din tjänst i Vasa och Laihela

Österbottens välfärdsområde har öppnat Seniorlinjen, ett rådgivningsnummer som riktar sig till äldre personer för rådgivning och bedömning av vårdbehov. För närvarande betjänar Seniorlinjen personer som är över 65 år och bosatta i Vasa, Lillkyro och Laihela.
28.6.2022 Allmänt

Hetta är en hälsorisk – kom ihåg att dricka!

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hetta och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar.