Till innehållet
Allmänt

Kortare köer till Vasa hälsostation tack vare kvällsmottagningar

I vår har vårdköerna till Vasa hälsocentral förkortats med hjälp av kvällsmottagningar. De som väntat längst i kön har exempelvis kallats till borttagningar av födelsemärken eller astmaundersökningar på kvällstid.

Hälsocentralen i Vasa har under hela våren lidit av en större brist på läkare än de övriga kommunerna i välfärdsområdet, vilket lett till att patienterna i Vasa varit tvungna att vänta på mottagningstider i till och med över tre månader.

­– I vår har vi saknat cirka 7–8 läkare i vår bemanning. Den coronarelaterade vårdskulden märks klart, men nu kommer människorna igen till våra mottagningar. Många erfarna läkare har på senaste tiden dessutom gått i pension, varför en stor del av läkarkåren består av nyligen utexaminerade läkare som ännu inte hunnit samla på sig erfarenhet av arbetet på hälsocentralen, säger biträdande överläkare Pasi Kokkonen när han bes berätta om de bakomliggande orsakerna till köerna.

De patienter som väntat längst på en tid har kallats till läkar- eller skötarmottagningar vid hälsovårdscentralen i H-huset på tisdags- och torsdagskvällar. På kvällsmottagningarna har man inte tagit emot jourpatienter, utan endast patienter med bokad tid.

Under kvällsmottagningarna har man i vår och i början av sommaren hunnit vårda cirka 400 patienter.

– Vi har bokat många åtgärdstider för våra patienter, varför läkarna hunnit ta bort exempelvis många födelsemärken, berättar avdelningsskötare Marlene Vägar.

Under kvällsmottagningarna har man även utfört astma- och hörselkontroller, spirometriundersökningar av lungor samt Doppler-ultraljudsundersökningar av kärl i extremiteter.

Dessa extra mottagningstider har krävt längre arbetsdagar av den egna personalen.

– Läkarna och skötarna har verkligen ställt upp och arbetat under hård press och för det vill jag framföra ett stort tack, säger Kokkonen.

Vårens och sommarens sista kvällsmottagningar ordnas nästa vecka.

– Vi är förberedda på att förkorta köerna även i höst för under sommaren kommer det antagligen att uppstå nya köer i viss mån, säger Vägar.

– Men läkarsituationen kommer att vara något ljusare i höst, konstaterar Kokkonen.