Till innehållet

social- och hälsovårdsservice

2.12.2022 Allmänt

Helgerna påverkar våra öppettider

Jul- och nyårshelgen påverkar öppettiderna på våra verksamhetsenheter. Icke brådskande mottagningar, såsom hälsostationer och polikliniker är stängda på självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och trettondagen. Även munhälsovårdens tidsbokning och mottagningar håller stängt. Under dessa helgdagar kan du i brådskande ärenden ringa jourhjälpsnumret 116 117 och i nödfall nödnumret 112.
21.11.2022 Allmänt

Palliativ vård och vårdplanering i äldrevård och -omsorg

Annika Tetrault arbetar som koordinerande avdelningsskötare för hälsovårdstjänster för äldre och vårdmaterial i Österbotten, två nya all-österbottniska enheter inom välfärdsområdet. Vid sidan av arbetet slutför hon en doktorsavhandling i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi i Vasa. I artikeln berättar Tetrault om sin forskning och hur resultaten kan användas i verksamheten.
18.11.2022 Inlägg

Nya metoder stöder personalen inom mental– och missbrukarvården

Delprojektet Psykosocialt välbefinnande anordnar, i samarbete med andra aktörer inom området, utbildningar för yrkesverksamma samt koordinerar metodhandledning och ger stöd i användningen av metoderna och i att förankra dem så att de blir en del av välfärdsområdets ordinarie verksamhet.
24.10.2022 Allmänt

Arbetssätten vid social- och hälsocentralernas mottagningar förenhetligas

Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten utvecklas mottagningsverksamheten vid välfärdsområdets social- och hälsocentraler. Målsättningen är att kunderna på ett smidigt sätt ska få tillgång till rätt vård och att tillvägagångssättet vid mottagningarna ska vara det samma inom hela Österbottens välfärdsområde.
21.10.2022 Inlägg

Nordiskt ätstörningssamarbete som grund för utvecklingsarbete

Rasmus Isomaa, som är docent i utvecklingspsykologi och legitimerad psykoterapeut, arbetar som verksamhetsledare för Fredrikakliniken i Jakobstad och fungerar för närvarande även som ordförande för Ätstörningsförbundet i Finland (Syli r.y.) och nordiska ätstörningssällskapet (Nordic Eating Disorder Society). I artikeln berättar han om det nordiska samarbetet som han och personalen vid Fredrikakliniken är involverad i.
15.9.2022 Inlägg

Elektroniska familjecentrets Omaperhe-sidor tas snart i bruk

Förberedelserna för att ta i bruk det elektroniska familjecentrets Omaperhe-sidor pågår som bäst både i Österbottens välfärdsområde och i övriga Finland. Genom det elektroniska familjecentret får barn, unga och familjer tillgång till pålitlig och aktuell information samt vägledning.