Till innehållet

social- och hälsovårdsservice

22.9.2023 Inlägg

Dataintrång hos bolag som utför hemleverans av TENA-produkter – drabbar kunder inom Västra Finlands samarbetsområde

Westlog Oy, ett privat bolag som transporterar inkontinensprodukter, har utsatts för dataintrång. Intrånget har lett till förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som upprätthålls av företaget. Westlog Oy ansvarar för transporten av inkontinensprodukter inom Västra Finlands samarbetsområde, dvs. välfärdsområdena i Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland.
14.9.2023 Utveckling

Hemvårdens kunder ger gärna digital respons

Projektet TulKoti (Framtidens tjänster som stöder äldres boende hemma) inledde i mars 2023 ett försök med målsättningen att från hemvårdens kunder samla in kundrespons digitalt med hjälp av pekplattor. Försöket visade sig vara lyckat och insamlingen av kundrespons har nu utökats till hela Österbottens välfärdsområde.
11.7.2023 Inlägg

Distribution av jodtabletter kommer att påbörjas på rådgivningar

Österbottens välfärdsområde börjar distribuera jodtabletter i juli till familjer med barn under 3 år eller gravida. I bakgrunden ligger Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) uppdaterade anvisning om användning av jod i en situation med strålningsrisk.
19.6.2023 Allmänt

Övergångsperioden har löpt ut, nya nummer nu i användning

När kommunernas social- och hälsovårdstjänster samt räddningsverkets tjänster överfördes till Österbottens välfärdsområde överfördes även telefonnumren till välfärdsområdet. Trådtelefonnumren ägs delvis av kommunerna, varför välfärdsområdet inte kunde fortsätta använda dem.
15.6.2023 Inlägg

Med nya metoder kan professionella ge ungdomar hjälp i tid

Professionella som arbetar med barn och unga i Österbottens välfärdsområde utbildas aktivt i att använda nya metoder. För att behandla psykiska problem bland unga finns nytillkomna metoder som har visat sig vara effektiva och som nu ska används så mycket som möjligt i skolmiljön.
13.6.2023 Inlägg

Samarbete med utbildningsanstalter ger många möjligheter

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdstjänsterna förändras. En åldrande befolkningsstruktur innebär att färre människor är i arbetsför ålder och att allt fler personer är i behov av service. Ett kreativt och innovativt tänkande behövs för att vi ska kunna bevara en kvalitativ servicenivå som motsvarar behoven. Samarbetet med utbildningsanstalter kommer att spela en allt viktigare roll och partnerskapet måste utvecklas ännu mer.