Till innehållet

social- och hälsovårdsservice

15.12.2023 Allmänt

Helgerna påverkar våra öppettider

Jul- och nyårshelgen påverkar öppettiderna på våra verksamhetsenheter. Icke-brådskande mottagningar, såsom hälsostationer och polikliniker, är stängda 24–26.12.2023 och 1.1.2024. Även munhälsovårdens tidsbokning och mottagningar håller stängt. Under dessa helgdagar kan du i brådskande ärenden ringa jourhjälpsnumret 116 117 och i nödfall nödnumret 112.
28.11.2023 Kundtidning Hembesöket

”Den här vill jag inte längre vara utan!”

Också en äldre användare vänjer sig snabbt vid en apparat som underlättar vardagen. Medicinrobotar och videosamtal är redan vardag för tiotals seniorer i Österbotten.
28.11.2023 Kundtidning Hembesöket

Högt blodtryck är en lömsk följeslagare

Kring två miljoner finländare lider av för högt blodtryck. Sjukdomen ger sällan upphov till några direkta symtom, men ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.