Till innehållet

social- och hälsovårdsservice

10.6.2022 Inlägg

Kunderna är hörnstenar i utvecklingen

Genom att ta till vara kundernas erfarenheter kan personalens förståelse för kundernas servicebehov öka, och servicen kan utvecklas mot rätt håll och tillhandahållas vid rätt tidpunkt. För att få erfarenhetsbaserad kunskap samarbetar projektet Framtidens social- och hälsocentral i utvecklingsarbetet bland annat med representanter för äldrerådet, med erfarenhetsaktörer från olika organisationer, samt med kunder och familjer
10.6.2022 Inlägg

Den palliativa vården i Österbotten utvecklas och förbättras

Österbottens välfärdsområde deltar i ett projekt med syfte att utveckla tjänster och förbättra kvaliteten inom den palliativa vården. Utvecklingsöverläkare Heli Ylihärsilä, som ansvarar för projektets österbottniska del, berättar att fokus för utvecklingsarbetet ligger på hemsjukhusverksamheten och på att utveckla ett palliativt center.
10.6.2022 Allmänt

Projektet Prima Botnia kickades igång

Projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten hade kick off den 25 maj. I evenemanget deltog representanter från olika verksamhetsområden inom Österbottens Välfärdsområde och målet var att gemensamt diskutera hur projektet kan utformas så att det är till störst nytta för organisationen och målgrupperna.
2.6.2022 Kundtidning Hembesöket

Välfärdsområdet populär bland specialiserande läkare

Vasa hälsovårdscentral och Vasa centralsjukhus har under flera år placerat sig bland Finlands bästa utbildningsorter enligt Yngre Läkares Förenings enkät. Vad är det som gör att unga läkare trivs?
16.5.2022 Allmänt

Nya verksamhetsmodeller inom hemvården genom teknologi

Inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde utvecklas verksamhetsmodeller som möjliggör en ökad användning av välfärdsteknologi och hälsovårdsteknologi inom hemvården. Olika former av  teknik som förbättrar säkerheten för klienter som bor hemma och som stöder självständigt hemmaboende testas och tas i bruk inom Österbottens KATI-projekt. På bilden Tony Pellfolk och Tatu Karppinen.