Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

De håller patientköerna i schack

De koordinerande sjukskötarna (koho-skötarna) arbetar bakom kulisserna på sjukhuset för att patienterna inte ska behöva köa, utan genast få komma till rätt vårdplats. Arbetet är krävande och verkningsfullt. Det ger också Arja Norrgård och Kaj Veikkola en anledning att stiga upp på morgonen.

Arja Norrgård och Kaj Veikkola är erfarna sjukskötare. Båda startade sin karriär som sjukskötare 1996 och har under åren arbetat på olika avdelningar och med många olika slags uppgifter. Veikkola har arbetat som koordinerande sjukskötare sedan verksamheten startade på Vasa centralsjukhus 2012. Han introducerade Norrgård som sin kollega år 2014.

– Jag hittade en fenomenal kollega och bra arbetspartner, som har blivit min vän, säger Veikkola.

Rollen som koordinerande sjukskötare är en österbottnisk uppfinning som Norrgård och Veikkola har varit med och utvecklat vidare. Koho-skötarna ser till att flödet av patienter från akuten och framåt är smidigt.

Till exempel kan halt väder orsaka många frakturer så att ortopediska avdelningen är full. Då informerar koho-skötarna de andra avdelningarna om att ortopedpatienter kan komma till dem också.

– Vi är opartiska och tillgängliga för alla. Vi fattar många svåra men objektiva beslut när det finns få avdelningsplatser och lite vårdpersonal tillgänglig. Vi söker alltid den bästa möjliga platsen för patienten, säger Norrgård.

Lika bra vård åt alla

På centralsjukhuset arbetar sju koordinerande sjukskötare. Vem som helst kan inte vikariera dem, så de vikarierar för varandra och hjälper till exempel vid plötslig personalbrist på hjärt- eller intensivvårdsavdelningen.

Under vårvintern utvidgades verksamheten till de södra och norra delarna av välfärdsområdet. Sjukhusets koho-skötare fick två erfarna kollegor till, och samtidigt ökade lokalkännedomen.

Syftet är att erbjuda samma servicenivå för alla inom välfärdsområdet. Det är långa avstånd i området, men vi försöker alltid ordna en plats för patienten så nära hemmet som möjligt.

– När det behövs vård ordnas det, men inte nödvändigtvis i den egna kommunen. Vården är ändå lika bra oavsett plats, säger Norrgård.

Patienten har rätt till vård på sitt modersmål på finska och svenska på alla våra avdelningar.

Arbetet är osynligt för patienten

Koho-skötarna ser till att den mottagande avdelningen har rätt sorts rum och vårdutrustning för patienten och att det finns tillräckligt med personal. Om det råder personalbrist ringer koho-skötarna också in vikarier utanför kontorstid.

– Patienter kommer från många håll och situationerna lever hela tiden. Här arbetar en sjukskötare för att underlätta verksamheten i hela området, beskriver Veikkola.

– Det är ett utmanande men givande arbete. Ett av de mest mångsidiga som finns. Även om vårt arbete inte syns utåt så är det här en utsiktsplats, säger Norrgård.

Arbetet görs i samarbete med bland annat läkare, den prehospitala akutsjukvården och utskrivningsskötarna. Kontakten med socialjouren har ökat genom åren. Samarbete bedrivs även med andra central- och universitetssjukhus.

– Vi besöker ofta avdelningarna och diskuterar med avdelningsskötarna. Inte bara patienterna utan också personalen måste flyttas så att helhets-
situationen beaktas.

Norrgård och Veikkola medger att de känner sig trötta efter en lång arbetsdag och att det tar tid att varva ner. Ibland funderar de hur det gick för patienterna. De vet av erfarenhet att man måste klara av att lämna arbetsfrågorna på arbetet för att inte bli överbelastad.

– Det är en ny början varje gång man öppnar dörren till arbetet. Vi vet aldrig vad vi kan förvänta oss. De grundläggande uppgifterna är de samma, men utmaningarna varierar, säger Veikkola.

Som motvikt till jobbet spelar Veikkola padel och åker ut till stugan. Norrgård tränar på gym, åker skidor, reser och umgås med familjen. Bådas makar är också sjukskötare, men hemma pratar de inte om arbetet.

De koordinerande sjukskötarna (koho-skötarna)

  • Arbetar på Vasa centralsjukhus i tre skift, en sjukskötare per skift. Sedan våren 2024 arbetar dessutom en koordinerande sjukskötare i den södra och en i den norra delen av välfärdsområdet.
  • Koho-skötarna anvisar patienterna till exempel från samjouren till fortsatt vård. På så sätt kan avdelningens sjukskötare och läkare fokusera på att behandla patienterna istället för att söka en plats för fortsatt vård åt dem.
  • Utanför kontorstid, till exempel på kvällar och helger, sköter koho-skötarna också om att placera vårdpersonal där behovet är störst och kallar in vikarier.
  • Enheterna kan tillkalla en koho-skötare för att få hjälp med till exempel utmanande och krävande patientförflyttningar och vårdåtgärder.
  • Koho-verksamheten startades på Vasa centralsjukhus 2012 och har utvecklats genom åren. Idag är den en del av koordineringscentret, vars syfte bland annat är att motverka uppkomsten av patientköer.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2024

Text: Heidi Kurvinen
Bilder: Christoffer Björklund