Till innehållet
Allmänt

Sanering av ventilationen vid Bottenhavets sjukhus börjar i juli

hyvinvointialueen logo välfärdsområdets logo
Saneringsarbeten av ventilationssystemet i Bottenhavets sjukhus lokaler i Kristinestad börjar i juli och beräknas pågå fram till december. Renoveringen påverkar även vissa tjänster inom välfärdsområdet.

Saneringen påverkar lokalerna där välfärdsområdets psykosociala center och socialvårdstjänster, såsom vuxensocialarbete, barnskydd, socialarbete för barn och familjer samt familjearbete, finns. Reparationsarbeten kommer också att utföras på byggnadens andra våning, där välfärdsområdets administrativa personal och sakkunniga arbetar.

Renoveringen påverkar också mödra- och tandvårdstjänster samt fysioterapitjänster som Bottenhavets hälsa erbjuder.

På grund av renoveringsarbeten kan vissa lokaler tillfälligt vara ur bruk och huvudentrén kan också tidvis vara stängd. Kunderna kommer att hänvisas till en annan ingång och tydliga skyltar kommer att sättas upp.

Om ditt mottagningsbesök eller möte måste flyttas till en annan enhet på grund av renoveringen, kommer du att meddelas personligen.