Till innehållet
Allmänt

Avvikande öppettider i sommar

I sommar är en del av våra enheter stängda eller har avvikande öppettider.

Här nedan kan du kontrollera om din närmaste hälsocentral eller hälsostation har avvikande öppettider i sommar. Även poliklinikverksamheten, dagverksamheten och rådgivningsverksamheten kan ha avvikande öppettider – dem hittar du på enheternas egna sidor.

Våra viktigaste telefontjänster betjänar dig som vanligt i sommar

Bedömningen av vårdbehovet, dvs. kundservicecentralen betjänar dig på måndag–torsdag kl. 8–15 och på fredag 8–14 på numret 06 218 9000

Jourhjälpen betjänar dig dygnet runt på numret116 117

Mun- och tandvårdens tidsbokning och rådgivning betjänar dig på måndag–torsdag kl. 7.30–16 och på fredag kl. 7.30–15 på numret 06 218 9100

Socialvårdens servicehandledning betjänar dig på måndag–torsdag kl. 8–15 och på fredag kl. 8–14 på numret 06 218 9400

Telefonväxeln betjänar dig på vardagar kl. 7–17 på numret 06 218 1111

Vänligen observera att våra  digitala tjänster betjänar dig som vanligt även under sommaren. Du hittar mer information på webbsidan Uträtta dina ärenden på nätet

Hälsostationernas läkar- och skötarmottagningar

Hälsocentralmottagningarna stänger tidigare på torsdagen den 20 juni och är stängda på midsommaraftonen den 21 juni.

Larsmo hälsostation är stängd 29.7–11.8.2024

Kronoby hälsostation, läkarmottagningen är stängd 15.7–11.8.2024

Nedervetil hälsostation, läkarmottagningen är stängd 24.6–28.7.2024.

Terjärv hälsostation, läkarmottagningen är stängd 17.6–14.7.2024

Bennäs välfärdsstation är stängd 17.6–11.8.2024

Vörå

Vörå hälsocentral, sjukvårdsmottagningen är stängd 17.6–11.8.2024

Lillkyro hälsostation, läkarmottagningen är stängd 1.7–31.7.2024.
(Sjukskötarnas mottagning är öppen 1.7.-31.7.2024)

Diabetesenheten i Österbotten

Diabetesmottagningarna har reducerad verksamhet 17.6–18.8.2024, men diabetesskötarnas telefontider fungerar som normalt.

Diabetesmottagningen i Jakobstad är stängd på fredagar 1.7–28.7.2024

Tandvård

Larsmo tandklinik är stängd 8.7-11.8.2024

Tandklinikerna i Kronoby och Terjärv är stängda 8.7–11.8.2024

Bennäs tandklinik är stängd 1.7-2.8.2024

Korsholm skoltandklinik är stängd 17.6–12.8.2024

Replot tandklinik är stängd 17.6-12.8.2024

Rådhusgatans tandklinik är stängd 15.7-23.7.2024

Lillkyro tandklinik är stängd 3.6-30.6.2024

Dammbrunnens tandklinik är stängd 15.7-11.8.2024