Till innehållet
Allmänt

Hetta är en hälsorisk – kom ihåg att dricka!

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hetta och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar.

Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter.

Hettan gör att det blir tyngre för oss och att vi börjar svettas, något som kan orsaka vätske- och saltbrist.

Att komma ihåg när kvicksilvret stiger till höga temperaturer:

  • Håll inomhusluften sval
  • Undvik heta platser och direkt solsken
  • Drick tillräckligt, men kom också ihåg att äta
  • Svalka av dig
  • Ta hand om dina nära

Kom ihåg att dricka!

När det är varmt är det speciellt viktigt att komma ihåg att dricka ordentligt, eftersom vätskan försvinner när kroppen svettas.  Drick vatten regelbundet under hela dagen och redan före du blir törstig. Drick ändå inte för mycket för snabbt, det är farligt att dricka flera liter på en kort tid. 

Du vet att du har druckit för lite när munnen är torr, du är törstig och inte kissar lika ofta och urinen är mörk.

Kom ihåg att äta ordentligt också så att kroppens saltnivå hålls i balans. Små måltider, kalla mellanmål och exempelvis frukt och sallad som innehåller mycket vatten passar bra en varm sommardag.  

Undvik direkt solsken

Solsting orsakas av direkt värmestrålning mot huvudet, vilket irriterar det centrala nervsystemet. Du kan få solsting om du tillbringar mycket tid i direkt solsken. Huvudvärk, illamående, yrsel och irritation är symtomen på solsting. Om du får dessa symtom ska du direkt gå i skuggan och vila och dricka.

 Så här kan du förebygga solsting:

  • Undvik direkt solsken 
  • Använd en huvudbonad som skyddar både huvudet och nacken 
  • Försök ha lätta, luftiga kläder som låter kroppen svettas
  • Drick ordentligt, men kom också ihåg att äta
  • Undvik hård fysisk ansträngning

Om allmäntillståndet blir sämre och hushållstipsen inte hjälper, ring kundservicecentralen på telefon 06 218 9000 eller jourhjälpen, telefon 116 117.

Tilläggsinfo om symptom och behandling av värmesjukdomar hittas från Institutet för välfärd och hälsas webbplats