Till innehållet

hälsovård

15.2.2024 Allmänt

Norovirus i farten

En norovirusepidemi står inför hörnet – fallen ökar i Österbotten. Norovirus smittar mycket lätt och orsakar en infektion i magtarmkanalen.
15.12.2023 Allmänt

Helgerna påverkar våra öppettider

Jul- och nyårshelgen påverkar öppettiderna på våra verksamhetsenheter. Icke-brådskande mottagningar, såsom hälsostationer och polikliniker, är stängda 24–26.12.2023 och 1.1.2024. Även munhälsovårdens tidsbokning och mottagningar håller stängt. Under dessa helgdagar kan du i brådskande ärenden ringa jourhjälpsnumret 116 117 och i nödfall nödnumret 112.
28.11.2023 Kundtidning Hembesöket

Högt blodtryck är en lömsk följeslagare

Kring två miljoner finländare lider av för högt blodtryck. Sjukdomen ger sällan upphov till några direkta symtom, men ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.
4.9.2023 Allmänt

Rör på dig, gående ger välmående

Personer i arbetsför ålder borde träna sina muskler och sin rörelsekontroll minst två gånger per vecka och utöva ansträngande motion i 1 timme och 15 minuter per vecka eller rask motion i 2,5 timmar per vecka. Dessutom borde de utöva lätt motion så ofta som möjligt eftersom även lätt motion förbättrar bland annat blodcirkulationen, blodsocker- och fettvärdena samt upprätthåller rörligheten i muskler och leder.