Till innehållet

hälsovård

4.9.2023 Allmänt

Rör på dig, gående ger välmående

Personer i arbetsför ålder borde träna sina muskler och sin rörelsekontroll minst två gånger per vecka och utöva ansträngande motion i 1 timme och 15 minuter per vecka eller rask motion i 2,5 timmar per vecka. Dessutom borde de utöva lätt motion så ofta som möjligt eftersom även lätt motion förbättrar bland annat blodcirkulationen, blodsocker- och fettvärdena samt upprätthåller rörligheten i muskler och leder.
25.8.2023 Inlägg

Tidsgränserna för vårdgarantin ändras den 1 september

Tidsgränserna för vårdgarantin ändras den 1 september Vårdgarantin, det vill säga den lagstadgade tidsgräns inom vilken man ska få vård inom primärvården skärps i början av september. Välfärdsområdet fortsätter vidta åtgärder för att väntetiderna ska bli kortare och tillgången till servicen ska bli bättre.
1.8.2023 Allmänt

Ett beslut hjälper att dricka måttligt

Sommaren med sina semesterdagar och fester innebär att alkoholen mer eller mindre är närvarande hela tiden. Socialterapeut Susanne Hongell uppmuntrar alla oberoende av sina konsumtionsvanor att stanna upp och reflektera över sitt eget alkoholintag.
30.5.2023 Kundtidning Hembesöket

Sluta googla, gå in på Omaolo!

Sjukskötare Mari Montin arbetar på kundservicecentralen och är Omaolos administratör. Hon tar emot och behandlar de ärenden från kunder som kommer in via den digitala tjänsten Omaolo. Om du ännu inte har använt Omaolo, kan du få hjälp av Maris svar på de vanligaste frågorna om tjänsten.
30.5.2023 Kundtidning Hembesöket

Hej, hur hör du?

För de flesta är hörseln en förutsättning för interaktion i vardagen. Det lönar sig att skydda den, men om ljuden tystnar finns det hjälp att få.
8.5.2023 Allmänt

Hur kan jag som senior påverka min egen hälsa? — föreläsningsserien

Projektet för Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten ordnar i samarbete med Österbottens välfärdsområde, Österbottens föreningar och Österbottens Minneslots en föreläsningsserie för seniorer och övriga intresserade. Föreläsningsserien innefattar information om vad du själv kan göra för att främja både din hjärnhälsa och din generella hälsa.
17.2.2023 Inlägg

I forskningen om barnreumatism uppmärksammas smärta och smärthantering

Många intressanta forskningsprojekt pågår inom välfärdsområdet. Ett av projekten berör barnreumatism och genomförs av barnläkare Maria Backström på barnkliniken på Vasa Centralsjukhus. I artikeln berättar hon om den forskning som pågår kring att mäta hur aktiv sjukdomen är samt kring smärt-coping strategier.
13.1.2023 Allmänt

Försöket med avgiftsfria preventivmedel för ungdomar under 25 år påbörjas

Försöket med avgiftsfria preventivmedel inleds i Österbottens välfärdsområde. Försöket inkluderar alla unga under 25 år, men beroende på boendeort kan förfarandet variera. Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten pågår arbetet med att förenhetliga tillvägagångssätten.