Till innehållet

hälsovård

2.12.2022 Allmänt

Helgerna påverkar våra öppettider

Jul- och nyårshelgen påverkar öppettiderna på våra verksamhetsenheter. Icke brådskande mottagningar, såsom hälsostationer och polikliniker är stängda på självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och trettondagen. Även munhälsovårdens tidsbokning och mottagningar håller stängt. Under dessa helgdagar kan du i brådskande ärenden ringa jourhjälpsnumret 116 117 och i nödfall nödnumret 112.
19.9.2022 Inlägg

Sjukskrivningar efter ingrepp blir mer individuella

Inom ramen för Arbetshälsoinstitutets nationella TYÖOTE-projekt pågår just nu arbetet med att utveckla vårdkedjorna i Österbottens välfärdsområde. Processen för vård, rehabilitering och återgång till arbetet kan snabbas upp om samarbetet mellan specialsjukvården, primärhälsovården och företagshälsovården förbättras. "Tanken är att företagshälsovården, utgående från patientens yrke, bedömer hur lång en sjukskrivning ska vara", berättar specialplanerare Susanna Heinonen som fungerar som ordförande i projektets operativa arbetsgrupp.
28.6.2022 Allmänt

Hetta är en hälsorisk – kom ihåg att dricka!

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hetta och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar.
2.6.2022 Kundtidning Hembesöket

Välfärdsområdet populär bland specialiserande läkare

Vasa hälsovårdscentral och Vasa centralsjukhus har under flera år placerat sig bland Finlands bästa utbildningsorter enligt Yngre Läkares Förenings enkät. Vad är det som gör att unga läkare trivs?