Till innehållet

hälsovård

28.5.2024 Kundtidning Hembesöket

De håller patientköerna i schack

De koordinerande sjukskötarna (koho-skötarna) arbetar bakom kulisserna på sjukhuset för att patienterna inte ska behöva köa, utan genast få komma till rätt vårdplats. Arbetet är krävande och verkningsfullt. Det ger också Arja Norrgård och Kaj Veikkola en anledning att stiga upp på morgonen.
28.5.2024 Kundtidning Hembesöket

Var fjärde vuxen har sömnapné

Är du väldigt trött på morgnarna och har du andningsuppehåll när du sover? Om du misstänker sömnapné eller någon i din närhet märker att du har andningsuppehåll ska du uppsöka en hälsocentralläkares eller företagsläkares mottagning.
2.4.2024 Allmänt

Nu får man tider också till rådgivningen via den digitala tidsbokningen

I Österbottens välfärdsområde kan man nu boka tid via nätet också till barnrådgivningen, samt telefontider till mödrarådgivningen och diabetesskötaren. Tjänsterna hittas enkelt via rubriken ”Uträtta dina ärenden på nätet” på framsidan till välfärdsområdets webbplats.
15.2.2024 Allmänt

Norovirus i farten

En norovirusepidemi står inför hörnet – fallen ökar i Österbotten. Norovirus smittar mycket lätt och orsakar en infektion i magtarmkanalen.