Till innehållet
Allmänt

Norovirus i farten

Mannen sitter på sängkanten och håller magen och ena handen framför munnen.
En norovirusepidemi står inför hörnet – fallen ökar i Österbotten. Norovirus smittar mycket lätt och orsakar en infektion i magtarmkanalen.


Smittan kan ske

  • direkt från en person till en annan
  • via vatten eller livsmedel som är kontaminerade med virus
  • via kontaminerade beröringsytor
  • via luften vid kräkningar.

En person som insjuknat kan sprida norovirus redan innan hen har några symtom. Norovirus utsöndras i stora mängder i en insjuknad persons avföring och kräkningar. Viruset kan överleva länge på ytor och i miljön.


Inkubationstiden är i allmänhet 12–48 timmar. Symtomen kan börja från några timmar till några dagar från smittan. Vanliga symtom är plötsligt illamående, krampartade buksmärtor, kräkningar, diarré och ibland också feber. Symtomen varar vanligtvis i 12–72 timmar.

Hur kan smitta förebyggas?

Norovirussmitta kan förhindras på följande sätt:

  • tvätta händerna noggrant med varmt vatten och tvål, i synnerhet efter toalettbesök och blöjbyte samt före måltider och matlagning
  • skölj grönsaker och frukter väl och undvik att äta råa musslor och ostron
  • upphetta utländska frysta bär ordentligt, till exempel genom att koka bären 2 minuter
  • rengör ytor som kan ha kontaminerats med virus omsorgsfullt och desinficera dem med ett rengöringsmedel
  • tvätta toalettutrymmena väl
  • byt genast nedsmutsade kläder och sängkläder och tvätta dem i hett vatten.

Handdesinfektionsmedel dödar inte norovirus på händer lika effektivt som tvätt med tvål. Det ger heller ingen bättre effekt att använda det efter att man tvättat händerna med tvål.

Man kan återvända till jobbet, skolan eller dagvården när man varit symtomfri i minst 2 dygn. Dessutom bör man stanna hemma och undvika att träffa andra utanför familjen under den här tiden.

Hur behandlas en norovirusinfektion?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot norovirus, men i allmänhet går infektionen om snabbt. Kraftig diarré och kräkningar kan ändå orsaka kraftig vätskebrist redan inom ett dygn. För att undvika det här borde man dricka cirka tre liter vätska per dygn. Hälften av vätskan borde vara vatten och den andra hälften borde vara antingen saft, läsk eller mjölk – beroende på vad man vill och kan dricka. Det är ändå skäl att ta i beaktande att kolsyrade drycker kan irritera magen ännu mer, medan drycker med mycket hög sockerhalt kan förvärra diarrén.

Om symtomen förlängs och allmäntillståndet försvagas och det är svårt att dricka tillräckligt med vätska ska man ta kontakt med den egna hälsostationen eller jouren.

Kundservicecentralen

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.

Jourhjälpen 116 117

Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för hälsovården.

På Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, dvs. sjukskötarna på jourtjänsten i din egen region. De gör en bedömning av behovet av jourvård eller brådskande vård per telefon, dygnet runt enligt lokala anvisningar.