Till innehållet
Allmänt

Många luftvägsinfektioner i rörelse – bekanta bekämpningsmetoder gäller även denna jul

För tillfället finns det rikligt med virus som orsakar luftvägsinfektioner i rörelse i Finland. Influensaepidemin har börjat och RSV-epidemin är på väg att börja. Coronaviruset är fortfarande i omlopp, även om toppen av höstens våg redan har passerat.

Influensa, RSV och corona samt andra luftvägsinfektioner kan förebyggas bland annat på följande sätt:

  • Ta de rekommenderade vaccinationerna – de är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom. 
  • Stanna hemma om du är sjuk – även under julen. 
  • Tvätta händerna, hosta och nys i ärmen – bästa sättet att undvika luftvägsinfektioner är att se till hygienen. 
  • Bedöm vilken risk du medför, använd vid behov munskydd och håll avstånd. 
  • Säkerställ ventilationen.

Luftvägsinfektioner behandlas på samma sätt

Det är sällan möjligt att avgöra orsaken till en luftvägsinfektion utifrån symtomen. I de flesta fall räcker det med symtomatisk behandling och vila. Om allmäntillståndet försämras eller symtomen är allvarliga eller förvärras är det skäl att kontakta hälso- och sjukvården på samma sätt som vid andra sjukdomsfall. 

Vid behandling av influensa och coronavirusinfektion kan man också använda virusläkemedel enligt läkarens bedömning. Det väsentliga i användningen av dem är att behandlingen måste inledas tillräckligt tidigt. 

Efter en luftvägsinfektion kan man återvända till arbetet, skolan och daghemmet när symtomen har minskat tydligt och en eventuell feber är borta. När det gäller barn är det bra att vänta på att barnet orkar delta i undervisningen eller verksamheten inom småbarnspedagogiken.  

Vid virusinfektioner börjar smittsamheten minska efter att symtomen börjat. Eftersnuva eller -hosta kan fortsätta länge och hindrar inte en återgång till exempelvis arbete, skola och daghem. 

Läs till näst: