Till innehållet

Vaccinationer

Vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria. De ges på rådgivningen, i skolhälsovården, vid den egna hälsostationen eller vid familjecenter.

Vuxna måste själva se till att de har fått en grundserie om minst tre doser av vaccin mot stelkramp, difteri och polio. Vaccinationerna mot stelkramp, difteri och kikhosta som erhållits i barndomen och ungdomen förstärks i vuxen ålder.

Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar. Skyddet från influensavaccinet varar i ungefär ett år, så ett vaccin som tagits föregående år ger inte något skydd mot denna säsongs influensasmitta.

Invånarna i Österbottens välfärdsområde uppmanas vaccinera sig mot coronaviruset och ta boosterdoser enligt de rådande …

Österbottens välfärdsområde erbjuder avgiftsfria influensa- och pneumokockvaccinationer samt boosterdoser av coronavaccin till personer som tillhör riskgrupper i enlighet med THL:s rekommendationer.