Till innehållet

Invånarna i Österbottens välfärdsområde uppmanas vaccinera sig mot coronaviruset och ta boosterdoser enligt de rådande rekommendationerna.

Coronavaccinerna skyddar effektivt mot sjukdomens allvarliga former. Vaccinerna bidrar till att förebygga smittor även om de inte helt kan förhindra smittspridning.

Coronavaccin erbjuds till alla över 5-åringar i landskapet. Vaccinet är gratis.

För tillfället ges invånarna såväl första, andra, tredje, fjärde som femte vaccindoser. Du kan även kontakta din företagshälsovård för att höra dig för om den kan erbjuda dig coronavaccinationer.

Den första och andra vaccindosen

 • Du kan när som helst ta din första vaccindos.
 • Du kan få din andra vaccindos 6 veckor efter din första vaccindos. 

Den tredje vaccindosen

Du kan komma för en tredje vaccindos mot coronaviruset, om:

 • Du är över 60 år eller du hör till THL:s riskgrupper 1 och 2 och det har gått 3-4 månader sedan du fick din andra vaccindos.
 • Du är över 18 år och det har gått 4-6 månader sedan du fick din andra vaccindos.
 • Du är 12–17-åringar som hör till riskgrupper och det har gått 6 månader sedan du fick din andra vaccindos, eller om det är nödvändigt av andra skäl, till exempel på grund av resor.

Mer information om vaccinationerna och vaccinationsordningen hittar du på THL:s webbplats.

Fjärde vaccindos

Du kan få den fjärde vaccindosen om:

 • Du har fyllt 18 och hör till riskgrupp 1 eller 2 och det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen. 
 • Du har fyllt 60 år och det har gått 3 månader sedan den tredje vaccindosen.
 • Du bor på vårdhem för äldre, och det har gått 3 månader sedan den tredje vaccindosen.
 • Du omfattas av ordnad hemvård eller närståendevård för äldre eller du är närståendevårdare.
 • Du har fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges då det gått 3−4 månader sedan den tredje dosen.

Läs mer om det fjärde coronavaccinet i vår meddelandet.

Femte vaccindos

Du kan få den femte vaccindosen om:

 • Du har fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges då det gått 4-6 månader sedan den fjärde dosen.

Mer information om vaccinationerna och vaccinationsordningen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Höstens boosterdos för riskgrupper

Boosterdosen rekommenderas för:

I fråga om målgrupperna för boosterdosen spelar det inte längre någon roll hur många vaccin personen tidigare har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft corona. Boosterdosen kan ges när minst tre månader har gått sedan den senaste vaccinationen eller genomgången sjukdom.

Med boostervaccin avses vaccindoser som ges utöver grundvaccinationsserien och genomgångna sjukdomar. Doserna upprätthåller skyddet mot en allvarlig sjukdom och dödsfall. Dessutom utökar variantskräddarsydda vaccin skyddets immunologiska grund mot en allvarlig sjukdom, som orsakas av virusvarianterna. Det är fråga om en riktad boostervaccination.

Boosterdosen rekommenderas för:

I fråga om målgrupperna för boosterdosen spelar det inte längre någon roll hur många vaccin personen tidigare har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft corona. Boosterdosen kan ges när minst tre månader har gått sedan den senaste vaccinationen eller genomgången sjukdom.

Första vaccindosen

Efter genomgången coronavirussjukdom kan du få den första vaccindosen om:

 • Du har fyllt 18 år och det har gått minst 2 månader sedan du hade corona.
 • Du är mellan 5 och 18 år och det har gått minst 4–6 månader sedan du hade corona.

Andra vaccindosen

Efter genomgången coronavirussjukdom kan du få den andra vaccindosen om:

 • Du har fyllt 60 år eller hör till en riskgrupp, samtidigt som det har gått 3–4 månader sedan den första vaccindosen eller sedan du hade corona, räknat från det som var senast.
 • Du har fyllt 18 år och det har gått 4–6 månader sedan den första vaccindosen eller sedan du hade corona, räknat från det som var senast.

Barn som har haft corona som bekräftats med PCR-test får bara en vaccindos istället för två. Detta gäller också 12–17-åringarna. För barn är skyddseffekten av en vaccindos i kombination med genomgången coronavirussjukdom god.

Tredje vaccindosen

Efter genomgången coronavirussjukdom kan du få den tredje vaccindosen om:

 • Du har kraftig immunbrist och har fyllt 12 år. Den tredje dosen rekommenderas då det gått 3–4 månader sedan den andra vaccindosen eller sedan du hade corona, räknat från det som var senast.

Övriga som haft coronaviruset och fått två vaccindoser behöver tills vidare inte en tredje dos för skyddets skull.

Fjärde vaccindos

Om du redan har haft coronavirussjukdom och har fått tre vaccindoser behöver du i nuläget inte ta en fjärde dos.

Beroende på vaccintillgången ges antingen BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax mRNA-coronavaccin. Nuvaxovid-vaccin ges på särskilda vaccinationsdagar.

Boosterdosen kan vara av en annan tillverkare än de tidigare doserna. Män under 30 år får emellertid alltid Pfizers vaccin. Barn vaccineras alltid med Comirnaty-vaccinet ämnat för barn. Nuvaxovid coronavaccin rekommenderas till personer som av någon anledning inte kunnat eller velat ta de övriga tillverkarnas coronavaccin.

Du kan skriva ut ett intyg om att du har blivit vaccinerad mot coronaviruset på Mina Kanta-sidor.

Om du inte kan skriva ut intyget på Mina Kanta-sidor ber vi dig vänligen ringa kundservicecentralens nummer 06 218 9000, därifrån du kopplas vidare till beställningen av intyget.

Coronavaccinationerna ges i regel på den egna hemorten.

Om du i arbetets tecken vistas i någon kommun i Österbottens välfärdsområde kan du fråga din arbetsgivare eller företagshälsovård om möjligheten att få coronavaccin. Om du inte hör till företagshälsovården och önskar få coronavaccin i vårt område kan du ringa kundservicecentralen på nummer 06 218 9000.

Om en minderårig inte själv kan bestämma om sin vaccinering eller inte vill bestämma om saken, behövs alla vårdnadshavares samtycke för coronavaccinering.

Närmare information om att ge sitt samtycke:

THL: Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination –blankett

Efter coronavaccinationen kan du få symtom som i allmänhet ändå är lindriga och övergående. Symtomen börjar vanligen ett par dygn efter vaccinationen, men går över på några timmar eller dygn. Du kan lindra symtomen med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Det vanligaste symtomet är smärta och rodnad vid injektionsstället. Det kan också förekomma svullnad och hetta vid injektionsstället. Andra vanliga symtom är feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, frossa, illamående och irritation. De här symtomen utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Om du har frågor om säkerheten och biverkningarna kan du vända dig till hälso- och sjukvårdspersonalen.

Mer information om säkerheten och biverkningarna hittar du på följande webbplatser:

THL

Fimea – Här kan du anmäla biverkningar

Vaccinationspunkter och tidsbokning

Du hittar anvisningar för tidsbokning och vaccinationsställen i din hemkommun genom att klicka på kommunens namn. Tider sätts in vartefter i systemet. Återkom senare om det inte finns någon ledig tid just nu.

Coronavaccinationer för över 5-åringar

Alla som är över 5 år kan boka tid till coronavaccination.

Tidsbokning

Boka tid till coronavaccination elektroniskt via den här länken.

Den elektroniska tidsbokningen är öppen dygnet runt. För tidsbokningen krävs inte stark autentisering, du behöver alltså inte ha bankkoder för att boka vaccinationstid.

Det går också att ringa till nummer 06 781 0330 för att boka tid. Telefontidsbokningen är öppen måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8–14.

OBS! Tellefontidsbokningen är stängt vecka 52. Man kan boka tid per telefon igen 2.1.2023.

Vaccinationsplatser

Jakobstad

Malmska hvc-mottagning: Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Vaccinationerna sker på Malmska HVC, A-ingången.

Nykarleby

Nykarleby välfärdscentral: Mathesiusgatan 9, ingång A, 66900 Nykarleby

Pedersöre

Bennäs välfärdsstation: Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Esse välfärdsstation: Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse

Larsmo

Larsmo välfärdsstation: Videvägen 2 B, 68570 Larsmo

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Fyll i samtyckesblanketten i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 5-åringar

Alla som är över 5 år kan boka tid till coronavaccination.

Tidsbokning

Du kan boka en tid till vaccinationen, tel 045 232 2200 (måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-14).

Vaccinationsplats

Kaskö Hälsocentralen: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Fyll i samtyckesblanketten i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Vaccinationstider ska i första hand bokas elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till följande nummer för att boka tid:

Korsholms hälsovårdscentral: 06 327 7000 måndag–fredag kl. 8–12

Oravais hälsovårdscentral: 06 385 2200 måndag–fredag kl. 8–12

Vaccinationsplatser

Korsholms hälsovårdscentral: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral: Öurvägen 25, 66800 Oravais

Coronavaccin till barn mellan 5-11 år

Du kan boka tid för barn 5-11 år via webbtidsbokningen som öppnas under vecka 2.

Har du frågor eller barnet tidigare reagerat kraftigt på vaccin eller läkemedel, så ring oss för att boka tid.

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Fyll i samtyckesblanketten i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Vaccinationsplatser

Korsholm

Korsholms hälsovårdscentral (ingång E): Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Tfn 06 327 74 94 måndag-fredag kl. 8–12.

Ifall man inte har möjlighet att själv skriva ut samtyckesblanketten kan den hämtas från barnrådgivningen. Blanketten hittas direkt innanför ytterdörr E.

Vörå

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral: Öurvägen 25, 66800 Oravais

Vörå hälsostation: Läkarvägen 3, 66600 Vörå

Tfn 044 7271203 eller 044 727 1253 måndag-fredag kl. 8-8.30.

Tfn 044 727 7398 eller 050 511 8853 måndag-fredag kl 9-10.

Ifall man inte har möjlighet att själv skriva ut blanketten kan den hämtas från Oravais hvc eller Vörå hälsostation, den finns strax innanför ytterdörren.

Coronavaccinationer för över 5-åringar

Alla som är över 5 år kan boka tid till coronavaccination.

Tidsbokning

Ring till rådgivningen för att boka tid till coronavaccination i Kristinestad, 06 218 6012. Tidsbokningen är öppen på vardagar klockan 8.30–9.30.

Vaccinationsplats

Familjecenter, rådgivning: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Fyll i samtyckesblanketten i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Över 12-årig kan boka vaccintid genom att ringa.

Kronoby hälsostation , må-ons, fre: kl 8-16
tel. 040 806 5700
Säbråvägen 1, 68500 Kronoby

Nedervetil hälsostation ons. kl 8-16
tel. 040 806 5900
Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil

Terjärv hälsostation, må-ti, to-fre: kl 8-16
tel. 040 806 5800
Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till hälsostationen på nummer 06 325 8200 för att boka vaccinationstid. Telefontidsbokningen är öppen måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–15.

Vaccinationsplats

Laihela hälsostation: Vallinmäentie 43, 66400 Laihela

Coronavaccin till barn mellan 5-11 år

I Laihela förutsätter coronavaccinationerna av 5-11-åringarna tidsbokning.

Tidsbokning   

Tid kan bokas elektroniskt här eller per telefon via barnrådgivningen i Laihela på måndag–fredag via följande nummer 06 325 8308 eller 06 325 8309 klockan 10.30–11.30 eller på måndag, torsdag och fredag via följande nummer 040 703 3298 klockan 10.30-11.30.

Vaccinationsplats

Laihela barnrådgivning: Vallinmäentie 43, 66400 Laihela

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Fyll i samtyckesblanketten i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Över 12-årig kan boka vaccintid genom att antingen ringa eller skicka textmeddelande till numret 040 650 7977. Tider ges måndag–torsdag kl. 8.15–12 och fredag kl. 9.15–12.

OBS! Tidsbokning är stängt 5.12 och 2223.12.

Vaccinationsplatser

Vaccinationspunkt i Malax

Dankas, Köpingsvägen 10, 66100 Malax

Vaccintiderna är bokade med 5 minuters mellanrum och för att undvika trängsel i väntrummet önskar vi att ni anländer strax före bokad tid. I väntrummet får max 10 personer åt gången vistas så vänta gärna utanför om du märker att det råkar vara fullt i väntsalen när du anländer.  Sätt dig och vänta i aulans högra del på att bli inkallad.

Rullstolsburna kan använda sidodörren till höger som är försedd med ramp och vänta där.

Om du kommer med bil önskar vi att du använder parkeringen på sandplan mittemot Köttdisken, särskilt under lunchtid kl. 11–14. Parkeringsplatserna framför Dankas är ämnade för inva-parkering.

Vaccinationspunkt i Korsnäs

Korsnäs hälsogård, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Vaccintiderna är bokade med 5 minuters mellanrum och vi önskar att ni anländer strax före bokad tid.

Coronavaccin till barn mellan 5-11 år

Coronavaccin erbjuds till alla 5-11 år gamla barn.

Tidsbokning

Tidsbokning tel 050 592 3850 vardagar kl 12.00-12.30.

Vaccinationsplats

Malax rådgivning: Stampvägen 2, 66100 Malax

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Fyll i samtyckesblanketten i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till följande nummer för att boka vaccinationstid:

 • Familjecenter: 06 224 9440. Telefontidsbokningen är öppen måndag–fredag kl. 9.30–10. Ringbud går att lämna kl. 8–12.

Vaccinationsplatser

Närpes familjecenter: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Övermark hälsostation: Vasavägen 1599 F, 64610 Övermark

Pörtom hälsostation: Centrumvägen 13 A, 66270 Pörtom

Töjby hälsostation: Blaxnäsvägen 5, 66295 Töjby

Coronavaccin till barn mellan 5-11 år

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till följande nummer för att boka vaccinationstid:

 • Familjecenter: 06 224 9440. Telefontidsbokningen är öppen måndag–fredag kl. 9.30–10. Ringbud går att lämna kl. 8–12.
 • Skolhälsovård: 06 224 9681. Telefontidsbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag kl. 8.15–9.00. Ringbud går att lämna kl. 8–12.

Vaccinationsplats

Närpes familjecenter: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Fyll i samtyckesblanketten i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 5-åringar

Tidsbokning

Boka tid till coronavaccinering här.

Tider sätts ut i det elektroniska bokningssystemet vartefter hälsostationerna får vacciner mot coronaviruset, som är lämpliga för de olika åldersgrupperna. En del av tider som bokas elektroniskt kan vara under helgerna.

Vaccineringstid kan också bokas per telefon på följande nummer:

 • Vasa: vaccinerings tidsbokningar från 8 augusti 2022 måndag 9–15 och fredag ​​9–14, tfn 040 679 0680
 • Lillkyro hälsostation mån–fre kl. 9–12 tfn 040 537 6453
 • Vasa + Lillkyro: kundservicecentralen mån-fre kl. 8–16 tfn 06 218 9000

Vaccinationsplatser

Vasa: Första våningen i H-huset, Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Lillkyro hälsostation: Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Fyll i samtyckesblanketten i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.