Till innehållet

Influensa är en akut inflammation i luftvägarna som orsakas av influensavirus. Influensaepidemier förekommer varje vinter. Influensan är förknippad med hög feber, muskel- och huvudvärk och förkylningssymptom.

Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation och hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan.

Största delen av de som tagit vaccin lyckas undvika influensan. Om man som vaccinerad får influensa är sjukdomen i allmänhet lindrigare och man återhämtar sig snabbare. Skyddet från influensavaccinet varar i ungefär ett år, så ett vaccin som tagits föregående år ger inte något skydd mot denna säsongs influensasmitta.

Vem får vaccinet?

En tid till avgiftsfri influensavaccination kan bokas av:

  • Gravida
  • Alla som fyllt 65 år
  • Barn under 7 år
  • Personer som hör till riskgrupp på grund av sjukdom eller behandling
  • Personer som inleder militärtjänst

Influensavaccinet ges avgiftsfritt även till personal inom social- och hälsovården som vårdar klienter och patienter, till sjukvårdspersonal och till den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa.

Tilläggsuppgifter om dessa grupper finns på THL:s webbplats (Institutet för hälsa och välfärd).

Vilka i den närmaste kretsen har rätt till avgiftsfritt influensavaccin?

Avgiftsfritt influensavaccin kan ges till en person i den närmaste kretsen som

  • regelbundet är i nära kontakt med en person som är speciellt mottaglig för allvarlig influensa
  • regelbundet är i nära kontakt med en person som är mottaglig för allvarlig influensa men som inte kan skyddas med influensavaccin.

Med regelbunden nära kontakt avses en situation där personen i fråga bor i samma bostad eller varje vecka är i närkontakt med personen som skall skyddas.

Tilläggsuppgifter om vaccination av personer i den närmaste kretsen

Vaccination av personer som inte tillhör någon riskgrupp

Om du inte hör till någon riskgrupp eller till den närmaste kretsen till en person i riskgrupp kan du höra dig för om influensavaccination på din företags- eller studerandehälsovård. Man kan vid behov även få ett recept på hälsostationen, då betalar man vaccinet själv. I detta fall hämtar man själv vaccinpreparatet på apoteket och tar med det till mottagningen, där skötaren injicerar vaccinet.

Boosterdos av coronavaccinet i samband med influensavaccinationen

Boosterdosen av coronavaccinet kan ges i samband med influensavaccinet om det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller sedan man hade corona. Se anvisningar på vår sida om coronavaccinationer.

Vaccinationstillfällen, vaccinationspunkter och tidsbokning

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Den elektroniska tidsbokningen är öppen dygnet runt. För tidsbokningen krävs stark autentisering.

Det går också att ringa till nummer 06 781 0330 för att boka tid. Telefontidsbokningen är öppen måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8–14.

Vaccinationsplatser

Jakobstad

Malmska hvc-mottagning: Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
Vaccinationerna sker på Malmska HVC, A-ingången.

Nykarleby

Nykarleby välfärdscentral: Mathesiusgatan 9, ingång A, 66900 Nykarleby

Pedersöre

Bennäs välfärdsstation: Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Esse välfärdsstation: Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse

Larsmo

Larsmo välfärdsstation: Videvägen 2 B, 68570 Larsmo

Tidsbokning

Du kan boka en tid till vaccinationen, tel 045 232 2200 eller 045 129 5913 (måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-14).

Vaccinationsplats

Kaskö Hälsocentralen: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Tidsbokning

Vaccinationstider ska i första hand bokas elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till följande nummer för att boka tid:

Korsholms hälsovårdscentral: 06 218 4275 onsdag–fredag kl. 8–12

Oravais hälsovårdscentral: 040 529 1253 onsdag–fredag kl. 12–14

Vaccinationsplatser

Korsholms hälsovårdscentral: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral: Öurvägen 25, 66800 Oravais

Tidsbokning

Vaccinationstider beställs via rådgivningens telefon 06 218 6012 vardagar kl. 8.30—9.30

Vaccinationsplats

Familjecenter, rådgivning: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Den elektroniska tidsbokningen är öppen dygnet runt. För tidsbokningen krävs inte stark autentisering, du behöver alltså inte ha bankkoder för att boka vaccinationstid.

Vaccintid kan också bokas genom att ringa mottagningen.

Kronoby hälsostation, må-ons, fre: kl 8-16
tel. 040 806 5700
Säbråvägen 1, 68500 Kronoby

Nedervetil hälsostation må-ti, to-fre: kl 8-16
tel. 040 806 5800
Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil

Terjärv hälsostation, må-ti, to-fre: kl 8-16
tel. 040 806 5800
Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till nummer 040 6700 720 för att boka vaccinationstid. Telefontidsbokningen är öppen måndafredag kl. 10.30–11.30.

Vaccinationsplats

Laihela hälsostation: Vallinmäentie 43, 66400 Laihela

Tidsbokning

Vaccintid kan bokas genom att antingen ringa eller skicka textmeddelande till numret 040 650 7977. Tider ges torsdag-fredag kl. 9-12.

Vaccinationsplatser

Vaccinationspunkt i Malax

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral: Stampvägen 2, 66100 Malax

Vaccinationspunkt i Korsnäs

Korsnäs hälsogård: Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till nummer 06 218 7601 för att boka vaccinationstid. Telefontidsbokningen är öppen måndag–fredag kl. 9.30–10.

Vaccinationsplatser

Övermark hälsostation: Vasavägen 1599 F, 64610 Övermark

Pörtom servicecenter: Centrumvägen 13, 66270 Pörtom

Närpes familjecenter: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Tidsbokning

Tid för vaccination skall bokas på förhand antingen elektroniskt eller per telefon.

Boka tid till vaccinering här.

Tider sätts ut i det elektroniska bokningssystemet vartefter hälsostationerna får vacciner mot coronaviruset, som är lämpliga för de olika åldersgrupperna. En del av tider som bokas elektroniskt kan vara under helgerna.

Vaccineringstid kan också bokas per telefon.

Vasa: Digitala kundservicecentralen må-fre kl. 8-15 tfn 06 218 9000.

Lillkyro: må-fre kl. 10.30–11.30 tfn 040 6700 720.

Vaccinationsplatser

Vasa: Första våningen i H-huset, Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Lillkyro hälsostation: Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro