Till innehållet

Influensa är en akut inflammation i luftvägarna som orsakas av influensavirus. Influensaepidemier förekommer varje vinter. Influensan är förknippad med hög feber, muskel- och huvudvärk och förkylningssymptom.

Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation och hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan.

Största delen av de som tagit vaccin lyckas undvika influensan. Om man som vaccinerad får influensa är sjukdomen i allmänhet lindrigare och man återhämtar sig snabbare. Skyddet från influensavaccinet varar i ungefär ett år, så ett vaccin som tagits föregående år ger inte något skydd mot denna säsongs influensasmitta.

Vem får vaccinet?

En tid till avgiftsfri influensavaccination kan bokas av:

  • Gravida
  • Alla som fyllt 65 år
  • Barn under 7 år
  • Personer som hör till riskgrupp på grund av sjukdom eller behandling
  • Personer som inleder militärtjänst

Influensavaccinet ges avgiftsfritt även till personal inom social- och hälsovården som vårdar klienter och patienter, till sjukvårdspersonal och till den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa.

Tilläggsuppgifter om dessa grupper finns på THL:s webbplats (Institutet för hälsa och välfärd).

Vilka i den närmaste kretsen har rätt till avgiftsfritt influensavaccin?

Avgiftsfritt influensavaccin kan ges till en person i den närmaste kretsen som

  • regelbundet är i nära kontakt med en person som är speciellt mottaglig för allvarlig influensa
  • regelbundet är i nära kontakt med en person som är mottaglig för allvarlig influensa men som inte kan skyddas med influensavaccin.

Med regelbunden nära kontakt avses en situation där personen i fråga bor i samma bostad eller varje vecka är i närkontakt med personen som skall skyddas.

Tilläggsuppgifter om vaccination av personer i den närmaste kretsen

Vaccination av personer som inte tillhör någon riskgrupp

Om du inte hör till någon riskgrupp eller till den närmaste kretsen till en person i riskgrupp kan du höra dig för om influensavaccination på din företags- eller studerandehälsovård. Man kan vid behov även få ett recept på hälsostationen, då betalar man vaccinet själv. I detta fall hämtar man själv vaccinpreparatet på apoteket och tar med det till mottagningen, där skötaren injicerar vaccinet.

Boosterdos av coronavaccinet i samband med influensavaccinationen

Boosterdosen av coronavaccinet kan ges i samband med influensavaccinet om det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller sedan man hade corona. Se anvisningar på vår sida om coronavaccinationer.

Vaccinationstillfällen, vaccinationspunkter och tidsbokning

Tidsbokning öppnas på måndag 24.10. Kommunerna ordnar allmänna vaccinationstillfällen som man kan besöka utan att boka tid. Du hittar tidtabellen i din egen kommun här nedan. Om du inte kan besöka dessa tillfällen kan du boka en tid för vaccination. Nya tider läggs in efter hand i systemet. Återkom senare om det inte finns någon ledig tid just nu.

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Den elektroniska tidsbokningen är öppen dygnet runt. För tidsbokningen krävs inte stark autentisering, du behöver alltså inte ha bankkoder för att boka vaccinationstid.

Det går också att ringa till nummer 06 781 0330 för att boka tid. Telefontidsbokningen är öppen måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8–14.

Vaccinationsplatser

Jakobstad

Malmska hvc-mottagning: Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
Vaccinationerna sker på Malmska HVC, A-ingången.

Nykarleby

Nykarleby välfärdscentral: Mathesiusgatan 9, ingång A, 66900 Nykarleby

Pedersöre

Bennäs välfärdsstation: Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Esse välfärdsstation: Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse

Larsmo

Larsmo välfärdsstation: Videvägen 2 B, 68570 Larsmo

Tidsbokning

Du kan boka en tid till vaccinationen, tel 045 232 2200 eller 045 129 5913 (måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-14).

Vaccinationsplats

Kaskö Hälsocentralen: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Tidsbokning

Vaccinationstider ska i första hand bokas elektroniskt via den här länken.
Under samma vaccinbesök erbjuds boosterdos av coronavaccin.

Det går också att ringa till följande nummer för att boka tid:

Korsholms hälsovårdscentral: 06 327 7000 måndag–fredag kl. 8–12

Oravais hälsovårdscentral: 06 385 2200 måndag–fredag kl. 8–12

Vaccinationsplatser

Korsholms hälsovårdscentral: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral: Öurvägen 25, 66800 Oravais

Tidsbokning

Övriga tider beställs via rådgivningens telefon  06 218 6012 vardagar kl. 8.30—9.30

Vaccinationsplats

Familjecenter, rådgivning: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Tidsbokning

Vaccintid kan bokas genom att ringa mottagningen.

Kronoby hälsostation , må-ons, fre: kl 8-16
tel. 040 806 5700
Säbråvägen 1, 68500 Kronoby

Nedervetil hälsostation ons. kl 8-16
tel. 040 806 5900
Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil

Terjärv hälsostation, må-ti, to-fre: kl 8-16
tel. 040 806 5800
Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till hälsostationen på nummer 06 325 8200 för att boka vaccinationstid. Telefontidsbokningen är öppen måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–15.

Vaccinationsplats

Laihela hälsostation: Vallinmäentie 43, 66400 Laihela

Tidsbokning

Vaccintid kan bokas genom att antingen ringa eller skicka textmeddelande till numret 040 650 7977. Tider ges måndag–torsdag kl. 8.15–12 och fredag kl. 9.15–12.

OBS! Tidsbokning är stängt 5.12, 2223.12.

Vaccinationsplatser

Vaccinationspunkt i Malax

Dankas, Köpingsvägen 10, 66100 Malax

Vaccintiderna är bokade med 5 minuters mellanrum och för att undvika trängsel i väntrummet önskar vi att ni anländer strax före bokad tid. I väntrummet får max 10 personer åt gången vistas så vänta gärna utanför om du märker att det råkar vara fullt i väntsalen när du anländer.  Sätt dig och vänta i aulans högra del på att bli inkallad.

Rullstolsburna kan använda sidodörren till höger som är försedd med ramp och vänta där.

Om du kommer med bil önskar vi att du använder parkeringen på sandplan mittemot Köttdisken, särskilt under lunchtid kl. 11–14. Parkeringsplatserna framför Dankas är ämnade för inva-parkering.

Vaccinationspunkt i Korsnäs

Korsnäs hälsogård, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Vaccintiderna är bokade med 5 minuters mellanrum och vi önskar att ni anländer strax före bokad tid.

Vaccinationstillfällen utan tidsbokning

Närpes familjecenter (Närpesvägen 4, 64200 Närpes): tisdag 13.12 kl. 14.30–17   

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till följande nummer för att boka vaccinationstid:

  • Familjecenter: 06 224 9440. Telefontidsbokningen är öppen måndag–fredag kl. 9.30–10.

Vaccinationsplatser

Närpes vård- och servicecenters huvudaula: Kyrkvägen 6, 64200 Närpes

Övermark hälsostation: Vasavägen 1599 F, 64610 Övermark

Pörtom hälsostation: Centrumvägen 13 A, 66270 Pörtom

Töjby hälsostation: Blaxnäsvägen 5, 66295 Töjby

Tidsbokning

Boka tid till vaccinering här.

Tider sätts ut i det elektroniska bokningssystemet vartefter hälsostationerna får vacciner mot coronaviruset, som är lämpliga för de olika åldersgrupperna. En del av tider som bokas elektroniskt kan vara under helgerna.

Vaccineringstid kan också bokas per telefon.

Vasa: vaccinerings tidsbokningar från 30.1.2023 må, ti och to kl. 9-15, tfn: 040 679 0680.

Vaccinationsplatser

Vasa: Första våningen i H-huset, Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Lillkyro hälsostation: Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro