Till innehållet

Coronavaccin erbjuds åt alla från 6 månaders ålder.

  • Alla som fyllt 18 år får minst 3 vaccindoser, genomgångna sjukdomar medräknat.
  • 12–17 åringar får minst 2 vaccindoser.
  • Barn i åldern 6 månader–11-års ålder får vaccin på basis av individuell bedömning av den behandlande läkaren.

Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria.

Grundvaccinationsserien

Grundvaccinationsserien för coronavaccin består av två vaccindoser. Den rekommenderade dosintervallen mellan den första och andra vaccindosen är 6–12 veckor.

Boosterdoser

För personer som fyllt 5 år är den tredje dosen och senare doser boosterdoser. Boosterdoserna upprätthåller skyddet mot allvarlig sjukdom och död.

Den tredje dosen

THL rekommenderar minst tre vaccindoser till alla 18 år fyllda samt till 12-17-åringar som hör till riskgrupperna.

Boosterdos under höstvintern

Vi rekommenderar en boosterdos under höstvintern 2023

Det ges en dos av vaccinet. Vi rekommenderar en dos av vaccinet till personer i målgrupperna oberoende av hur många boosterdoser de tidigare har fått eller hur många gånger de har genomgått coronasjukdomen.

Vi rekommenderar att vaccinet tas samtidigt med influensavaccinet.

Boosterdoser för personer med kraftig immunbrist ges på basen av individuell bedömning

Till 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist kan extra boosterdoser av coronavaccinationer ges enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. THL rekommenderar att boosterdoser ges tidigast 6 månader efter föregående dos.

För barn 6 månader till 11 år med kraftig immunbrist rekommenderas för tillfället inte boosterdoser.

Mer information hittas på THL:s webbsidor: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Vaccination av personer som genomgått coronasjukdomen

En genomgången sjukdom motsvarar en vaccindos då det mellan insjuknandet och vaccinationen har gått minst 6 veckor. På samman sätt räknas två genomgångna sjukdomar som två vaccindoser om det gått minst 3 månader mellan sjukdomstillfällena.

Läs noggrannare anvisningar och tilläggsinformation om vaccinering av personer som genomgått sjukdomen: Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen? 

Vaccinationspunkter och tidsbokning

Du hittar anvisningar för tidsbokning och vaccinationsställen i din hemkommun genom att klicka på kommunens namn. Tider sätts in vartefter i systemet. Återkom senare om det inte finns någon ledig tid just nu.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Boka tid till coronavaccination elektroniskt via den här länken.

Den elektroniska tidsbokningen är öppen dygnet runt. För tidsbokningen krävs stark autentisering.

Det går också att ringa till nummer 06 781 0330 för att boka tid. Telefontidsbokningen är öppen måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8–14.

Vaccinationsplatser

Jakobstad

Malmska hvc-mottagning: Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Vaccinationerna sker på Malmska HVC, A-ingången.

Nykarleby

Nykarleby välfärdscentral: Mathesiusgatan 9, ingång A, 66900 Nykarleby

Pedersöre

Bennäs välfärdsstation: Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Esse välfärdsstation: Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse

Larsmo

Larsmo välfärdsstation: Videvägen 2 B, 68570 Larsmo

Coronavaccin till barn under 12 år

Barn under 12 år vaccineras enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. Kontakta den behandlande enheten.

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Samtycke kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Fyll i samtyckesblanketten (på finska) i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Du kan boka en tid till vaccinationen, tel 045 232 2200 eller 045 129 5913 (måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-14).

Vaccinationsplats

Kaskö Hälsocentralen: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Coronavaccin till barn under 12 år

Barn under 12 år vaccineras enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. Kontakta den behandlande enheten.

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Samtycke kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Fyll i samtyckesblanketten (på finska) i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Vaccinationstider ska i första hand bokas elektroniskt via den här länken. Det går också att ringa till följande nummer för att boka tid:

Korsholms hälsovårdscentral: 06 218 4275 onsdag–fredag kl. 8–12
Oravais hälsovårdscentral: 040 529 1253 onsdag–fredag kl. 12–14

Vaccinationsplatser

Korsholms hälsovårdscentral: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral: Öurvägen 25, 66800 Oravais

Coronavaccin till barn under 12 år

Barn under 12 år vaccineras enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. Kontakta den behandlande enheten.

Korsholms barnrådgivning (ingång E): Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm. Tel. 06 218 4266 mån-fre kl. 8–12.

Oravais-Vörå-Maxmo barnrådgivning: Öurvägen 25, 66800 Oravais. Tel. 044 727 7398 mån-fre kl. 9-10.

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Samtycke kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Fyll i samtyckesblanketten (på finska) i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Ring till rådgivningen för att boka tid till coronavaccination i Kristinestad, 06 218 6012. Tidsbokningen är öppen på vardagar klockan 8.30–9.30.

Vaccinationsplats

Familjecenter, rådgivning: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Coronavaccin till barn under 12 år

Barn under 12 år vaccineras enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. Kontakta den behandlande enheten.

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Samtycke kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Fyll i samtyckesblanketten (på finska) i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Boka tid till coronavaccination elektroniskt via den här länken.

Den elektroniska tidsbokningen är öppen dygnet runt. För tidsbokningen krävs inte stark autentisering, du behöver alltså inte ha bankkoder för att boka vaccinationstid.

Man kan också boka vaccintid genom att ringa.

Kronoby hälsostation må-ons, fre: kl 8-16
tel. 040 806 5700
Säbråvägen 1, 68500 Kronoby

Nedervetil hälsostation må-ti, to-fre: kl 8-16
tel. 040 806 5800
Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil

Terjärv hälsostation, må-ti, to-fre: kl 8-16
tel. 040 806 5800
Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv

Coronavaccin till barn under 12 år

Barn under 12 år vaccineras enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. Kontakta den behandlande enheten.

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Samtycke kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Fyll i samtyckesblanketten (på finska) i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa tillnummer 040 6700 720 för att boka tid. Telefontidsbokningen är öppen må-fre kl. 10.30–11.30.

Vaccinationsplats

Laihela hälsostation: Vallinmäentie 43, 66400 Laihela

Coronavaccin till barn under 12 år

Barn under 12 år vaccineras enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. Kontakta den behandlande enheten.

Tidsbokning   

Tid kan bokas elektroniskt här eller per telefon via barnrådgivningen i Laihela på måndag–fredag via följande nummer 050 331 6422 eller 040 703 3298 klockan 11.00–11.30.

Vaccinationsplats

Laihela barnrådgivning: Vallinmäentie 43, 66400 Laihela

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Samtycke kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Fyll i samtyckesblanketten (på finska) i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Över 12-årig kan boka vaccintid genom att antingen ringa eller skicka textmeddelande till numret 040 650 7977. Tider ges torsdag-fredag kl. 9-12.

Vaccinationsplatser

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral: Stampvägen 2, 66100 Malax

Korsnäs hälsogård: Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Coronavaccin till barn under 12 år

Barn under 12 år vaccineras enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. Kontakta den behandlande enheten.

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Samtycke kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Fyll i samtyckesblanketten (på finska) i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa 06 218 7601 för att boka vaccinationstid. Telefontidsbokningen är öppen måndag–fredag kl. 9.30–10.

Vaccinationsplatser

Övermark hälsostation: Vasavägen 1599 F, 64610 Övermark

Pörtom servicecenter: Centrumvägen 13, 66270 Pörtom

Närpes familjecenter: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Coronavaccin till barn under 12 år

Barn under 12 år vaccineras enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. Kontakta den behandlande enheten.

Tidsbokning

Boka tid till vaccination elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till följande nummer för att boka vaccinationstid:

  • 06 218 7601. Telefontidsbokningen är öppen måndag–fredag kl. 9.30–10.
  • Skolhälsovård: 06 218 7644. Telefontidsbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag kl. 8.15–9.00.

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Samtycke kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Fyll i samtyckesblanketten (på finska) i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.

Coronavaccinationer för över 12-åringar

Tid för vaccination skall bokas på förhand antingen elektroniskt eller per telefon.

Tidsbokning

Boka tid till coronavaccinering här.

Tider sätts ut i det elektroniska bokningssystemet vartefter hälsostationerna får vacciner mot coronaviruset, som är lämpliga för de olika åldersgrupperna. En del av tider som bokas elektroniskt kan vara under helgerna.

Vaccineringstid kan också bokas per telefon på följande nummer:

Vasa: Bedömning av vårdbehov, må-fre kl. 8 -15 tfn 06 218 9000.

Lillkyro: må-fre kl. 10.30–11.30 tfn 040 6700 720.

Vaccinationsplatser

Vasa: Första våningen i H-huset, Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Lillkyro hälsostation: Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro

Coronavaccin till barn under 12 år

Barn under 12 år vaccineras enligt den behandlande läkarens individuella bedömning. Kontakta den behandlande enheten.

Vårdnadshavarnas samtycke

Barnets alla vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till att barnet vaccineras mot coronaviruset. Samtycke kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Fyll i samtyckesblanketten (på finska) i förväg och ha med den till vaccinationsbesöket.