Till innehållet

Hälsovårdscentralernas tjänster

Här hittar du information om de hälsovårdstjänster som produceras inom primärvården. Under varje tjänst finns kontaktuppgifter till de verksamhetspunkter som producerar tjänsten i fråga.

Vid läkarmottagningen bedömer läkaren dina symtom och ditt allmänna hälsotillstånd och gör en vårdplan.

Sjukvårdsmottagningen finns till för dig som behöver sjukvård av vårdpersonal.

Sårvården påbörjas oftast på sjukvårdsmottagningarna. Då det gäller komplicerade sår kan man behöva sårvårdarens bedömning av sårvården.

Sexualrådgivning är för både kvinnor och män som lever singel eller i parförhållande oberoende av kön eller sexuell läggning.

På polikliniken för könssjukdomar undersöks och behandlas patienter som lider av könssjukdomar samt ges förebyggande rådgivning.

Vi främjar vården och uppföljningen av långvariga sjukdomar hemma. Utdelningen av vårdmaterial och tillbehör baserar sig på individuellt behov. För tillgång till utdelning av vårdmaterial behöver du en remiss från läkare, sjukskötare, stomiskötare eller uroterapeut.

Astmaskötaren ansvarar för astmarådgivningen och hos henne kan du utreda och följa upp en astma- …

Vid geriatriska polikliniken kan man få mångsidig handledning och rådgivning i frågor som gäller minnesproblem. Vid geriatriska polikliniken utreder man minnesstörningar, ställer diagnos och planerar vården.

Mammografisållningar För att förebygga bröstcancer arrangeras periodvis återkommande, avgiftsfria mammografi undersökningar för kvinnor. Sållningar ordnas …