Till innehållet

Alkohol test

Läs mera om Alkohol

Narkotika test

Läs mera om Narkotika

Tobak/snus test

Läs mera om tobak och snus

Spelberoende

Olika spel som lotto, Keno, trav är för de flesta människor ett sätt att roa sig och att få uppleva spänning i hopp om att vinna pengar. För en del människor kan spelandet dock bli en vana som är svår att bryta.

Spelandet börjar ta kontroll över tankarna och tar mycket tid och pengar i anspråk. Spelandet kan också tränga undan andra aktiviteter och orsaka problem i de mänskliga relationerna.

Vad är internetberoende?

När kan man tala om nätberoende? Livssituationen kan var olika och varierande för människorna. Nätberoende är inte bara frågan om tiden man tillbringar på nätet. Det är mera väsentligt att granska de nackdelar, som användningen av internet förorsakar t.ex. i människorelationer, arbetet och studier.

Testa

Läs mera om annat beroende

Källa: Droglänken