Till innehållet

Egenvård

Det lönar sig att sköta om det egna välbefinnandet! Ta till dig information och stöd för att främja din egen hälsa. Du får även stöd i egenvården av långtidssjukdomar. Det finns hälsofrämjande tjänster för att främja hälsan hos kommuninvånaren. Du kan tillämpa dessa tjänster när du själv vill och har tid.

Test – Motion  Testa din egen situation, utgående från testresultaten får du tips om hur …

Många saker måste beaktas då man använder läkemedel. Du kan själv göra mycket för att försäkra dig om att läkemedlet är säkert att använda.

Testa din egen situation, utgående från testresultaten får du tips om hur du kan förbättra din hälsa och ditt välbefinnande.

Maten och vår hälsa Maten har stor betydelse för vår hälsa och prestationsförmåga, både på …

I vården av långtidssjukdomar lönar det sig definitivt att tillämpa eEgenvårdsservicen (ännu på finska). Från servicen får du sjukdomsspecifika läropaket samt konkreta instruktioner för egenvård.

Då något ärende i fråga om hälsa eller sjukvård väcker frågor, lönar det sig att läsa forskade uppgifter från bl.a. föregående källor