Till innehållet

Förnyelse av recept

Ett recept är i kraft två år, om giltighetstiden inte har begränsats. Recept på läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (HCI) och narkotiska läkemedel samt enskilda patienters recept på specialtillståndspreparat och biologiska läkemedel (så som insuliner, läkemedel i injektionssprutor mot reumatiska sjukdomar och tillväxthormoner för blodkroppar)  är i kraft högst ett år. Recept ska skickas in för förnyelse i god tid, minst två veckor innan läkemedlet tar slut. Du kan skicka en begäran om receptförnyelse från MittKanta eller ge apoteket tillstånd att skicka en begäran om receptförnyelse, till exempel när du hämtar ut den sista läkemedelsförpackningen från ditt recept. 

Recept förnyas huvudsakligen på klientens egen hälsocentral. För att en läkare ska kunna förnya ett recept måste du ha en vårdrelation med hälso- och sjukvården i fråga, dvs. din vård måste vara bekant för den person som förnyar receptet. Detta är särskilt viktigt när det gäller recept på hci eller narkotiska läkemedel. Av samma skäl förnyas läkemedel som förskrivits i privatpraktik inom den privata sjukvården. Kom dock ihåg att berätta för oss om eventuella recept eller diagnoser som du har fått från en privat läkare när du använder tjänsterna i välfärdsområdet. Kom ihåg att uppdatera ditt samtycke så att förskrivaren även kan se dina vårduppgifter från tidigare behandlingsplats. 

Vilka recept förnyas inte:  

  • läkemedelskur (t.ex. antibiotika)  
  • recept med anteckning ne repete 
  • telefonrecept  
  • Läkemedel som kräver specialtillstånd 

Mera information 

Kanta.fi: Recept 

Kanta.fi: Hur förnyar jag mitt recept i MittKanta? 

Kanta.fi: Vad är information om Kanta-tjänsterna? 

Läkemedelslista

Läkemedelslistan är en uppdaterad lista på alla de läkemedel som du använder. Läkemedelslistan är viktig, eftersom uppdaterad information om dina läkemedel inte alltid finns i datasystemen. Endast du vet vilka läkemedel du använder.

I läkemedelslistan ska du skriva upp alla de receptbelagda läkemedel, egenvårdsläkemedel och vacciner som du använder. Anteckna dessutom de kosttillskott du använder (s.k. naturpreparat).

Skriv detta för varje preparat:

  • namn och styrka (t.ex. milligram)
  • dosen du tar av läkemedlet
  • användningsändamål

Det är viktigt att upprätthålla endast en uppdaterad läkemedelslista och att alltid uppdatera den när det sker förändringar i din medicinering.

I den här videon berättas vad en läkemedelslista är och varför det lönar sig att göra upp en sådan. (Välj svensk text i videons inställningar)

Bekanta dig med trygg läkemedelsbehandling

Läkemedelsdagen

Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som firats varje år sedan 2012 och är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal. Målet är att uppmuntra läkemedelsanvändarna att ställa frågor och diskutera om sina läkemedel och sin egen läkemedelsbehandling. Det nationella nätverket för läkemedelsinformation ansvarar för läkemedelsdagens tema och planeringen av dagen.

Nätverket upprätthåller Facebooksidan Tunne lääkkeesi, som årligen informerar om Läkemedelsdagen.

Det nationella huvudevenemanget under Läkemedelsdagen är webbinariet ”Läkemedelsdagen varje dag” som ordnas torsdagen den 14 mars 2024 kl. 13.00–15.15. Målgruppen för webbinariet är läkemedelsanvändare och deras närstående, yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt studerande inom branschen. Webbinariet arrangeras på finska.

Arbetsgruppen för det nationella nätverket för läkemedelsinformation ansvarar för planeringen och organiseringen av webbinariet. Det avgiftsfria webbinariet är öppet för alla och man behöver inte anmäla sig på förhand. 

Programmet för webbinariet och länken till evenemanget hittar du från Fimeas nätsida:

Fimea: Välkommen till webbinariet för Läkemedelsdagen den 14 mars 2024