Till innehållet

Sårskötaren planerar, förverkligar och utvärderar lokal sårvård för olika typer av kroniska sår.

Till sårskötarens mottagning hänvisas genom läkar-eller sköterskeremiss. Sårskötaren utför yrkesövergripande samarbete med alla yrkesgrupper som deltar i vården av sårpatienten

Sårskötaren ger råd, handleder och utbildar personalen, patienten och klienten i sårvård samt i användningen av lokalvårdsprodukter och förebyggande sårvård.

Övriga tjänster