Till innehållet

Vårdmaterial som behövs i vården delar vi ut åt de som är långtidssjuka och vårdas i öppna vården. Vårdmaterial delar vi ut för högst tre månaders behov i taget. Vårdmaterialen är avgiftsfria.

Vårdmaterialutdelningen informerar 6.10.2023

På senaste informationsblad gällande centraliseringen av vårdmaterialutdelningen till Vasa 1.9, som delats ut med vårdmaterialleveranserna har uppdagats ett fel i i den finska versionen gällande det ena telefonnumret varifrån man beställer vårdmaterial. Vi beklagar det skedda. Korrigerande åtgärder har vidtagits för att liknande incidenter inte skall hända i fortsättningen. De rätta telefonnumren ses nedan. Vänligen kontrollera de telefonnummer ni använder till oss.
Beställning av vårdmaterial sker via telefon, e-post och Palse.fi sidan. Vi mottar inte längre beställningar via sms pga säkerhetsskäl.
Beställningar:
Telefontid: ti-to kl. 9-10,
Telefonnummer: 040 358 7330 eller 040 167 8239
E-post: vardmaterial.vasa@ovph.fi

Om Ni har använt er av det felaktiga telefonnumret, som vi uppgav i informationen gällande centraliseringen 1.9, kan er beställning och eventuella personuppgifter som getts i samtalet eller via sms till detta telefonnummer mottagits av person, som inte tillhör vårdmaterialutdelningen. Om ni märker att era personuppgifter används fel, vänligen gör en polisanmälan.
Tilläggsuppgifter ger koordinerande avdelningsskötare Tomas Bodman 0447271533

Kom ihåg att beställa vårdmaterialet i god tid, helst två veckor i förväg, så att vi hinner föra de till dig innan ditt föregående material tar slut.

I beställningen skriv ditt namn, födelsetid, produktens namn, REF-nummer och produktantal. När du beställer med e-posten, skriv också din hemort och telefonnummer i beställningen.

  • Vårdmaterial för mellansvåra eller svåra symptom av urin-/avföringsinkontinens. Blöjorna och katetrarna kan fås transporterade hem.
  • Vårdmaterial för stomipatienter.
  • Övriga långtidssjukdomar, t.ex. vårdmaterial för trakeostomivård, dialystillbehör, sugkatetrar, sondmatningstillbehör, urinstomier.
  • Diabetestillbehör 
  • Material för sårvård (självrisk 3 månader) enligt lista given av t.ex. sårskötare.

En läkare eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar vem som får vårdmaterial.

Vårdmaterialutdelnings kommunvisa kontaktuppgifter

Jakobstad vårdmaterialutdelning

Bottenviksvägen 1 , 68601 Jakobstad
Byggnad F
PB 111

Hämtningspunkten är öppen:
måndagar kl. 12–17
torsdagar kl. 12–17

Telefontid:
måndagar kl. 9–11
tisdagar kl. 9–11
torsdagar kl. 9–11

Tel. 050 913 2691

E-post: vardmaterial.jakobstad@ovph.fi

Information om vårdmaterial i Kronoby från 1.1.2023.
Utdelningen av vårdmaterial övertas av Österbottens välfärdsområde från Soite. Utdelningen av vårdmaterial kommer att handhas av utdelningen och lagret i Jakobstad vid Malmska. Österbottens välfärdsområde har inte ännu Effector-programmet för utdelning i bruk men ibruktagande kommer att ske under 2023.

För beställningar av vårdmaterial tas kontakt via e-post eller telefonsamtal. Meddela ditt namn och din födelsetid när du beställer via e-post. Beställ senast 2 veckor före du behöver vårdmaterialet.

Leveranser sker per post till klienterna, direkt hem eller till postens utdelningsboxar i Kronoby-området eller enligt överenskommelse med vårdmaterialutdelningens personal.

Nykarleby, Jeppo, Munsala
Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby
Ingång F från Borgaregatan

Öppet:
tisdagar kl. 12–16
onsdagar kl. 8–12

Telefontider:
tisdagar kl. 12–16
onsdagar kl. 8–12

Tel. 040 805 1960

Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Öppet:
tisdagar kl. 10–11
torsdagar kl. 15–16

Avdelningssekreterare: tel. 06 786 1690

Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse

Öppet:
måndagar kl. 15–16
torsdagar kl. 8–9

Avdelningssekreterare: tel. 06 786 1660

Videvägen 2 B, 68570 Larsmo

Öppet:
måndagar kl. 12.30–13.30
torsdagar kl. 15–16

Avdelningssekreterare: tel. 06 786 1610

Beställningar:
Telefon: ti-to kl. 9-10, 040 358 7330 eller 040 167 8239
E-post: vardmaterial.vasa@ovph.fi

Utdelning av vårdmaterial:
Beställningar sändes med Posten till Postens närmaste (lediga) postfack eller postombud.

Beställningar:
Telefon ti-to kl. 9-10, 040 358 7330 eller 040 167 8239
E-post: vardmaterial.vasa@ovph.fi

Utdelning av vårdmaterial:
Beställningar sändes med Posten till Postens närmaste (lediga) postfack eller postombud.

Beställningar:
Telefon ti-to kl. 9-10, 040 358 7330 eller 040 167 8239
E-post: vardmaterial.vasa@ovph.fi

Utdelning av vårdmaterial:
Beställningar sändes med Posten till Postens närmaste (lediga) postfack eller postombud.

Närpes
Närpes hälsovårdscentral
Kyrkvägen 6, 64200 Närpes

Telefontid:
tisdagar och torsdagar kl. 12–14

Tel. 040 120 9085

Beställningar kan också göras per e-mail: vardmaterial.narpes@ovph.fi

Materialet sätts ut onsdagar efter kl. 9.00 veckan efter beställningen är gjord vid huvudingången till Närpes vård- och servicecenter (metallhylla till vänster).

Kristinestad
Beställning av vårdmaterial:
Telefontid onsdagar 9–11

Tel: 040 359 4082

E-post: vardmaterial.narpes@ovph.fi

Materialet kan hämtas från Familjecentret ”BESTÄLLT MATERIAL” skåpet enligt överenskommelse.

Familjecentret
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Kaskö hälsovårdscentral
Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Materialbeställning må-fre kl. 13–14

Tel. 045 232 2200, 050 343 5772

Hämtning enligt överenskommelse.

Beställningar:
Telefon ti-to kl. 9-10, 040 358 7330 eller 040 167 8239
E-post: vardmaterial.vasa@ovph.fi

Beställning av vårdmaterial sker via telefon och e-post.

Beställningar sändes med Posten till Postens närmaste (lediga) postfack eller postombud.

Österbottens välfärdsområde
Vårdmaterialutdelninen Vasa
PB 44, 65101 Vasa

Beställningar:
Telefon ti-to kl. 9-10, 040 358 7330 eller 040 167 8239
E-post: vardmaterial.vasa@ovph.fi

Beställning av vårdmaterial sker via telefon och e-post.

Beställningar sändes med Posten till Postens närmaste (lediga) postfack eller postombud.

Material för sårvård:
Beställning och utdelning av material för sårvård sker i Vasan hälsostation H-husets 1 våning, Sandviksgatan 2-4, 65130, tel. 06 218 9000

Beställningar:
Beställning av diabetesmaterial bör göras 2 veckor före avhämtning.
E-post: diabetesvaasa@ovph.fi
Telefon: må-to kl. 9-10, 040 514 0879

I beställningen bör framkomma:
Namn, födelsetid, produktens namn, REF-nummer och paketantal.

Utdelning av diabetesmaterial:
Diabetesmottagningen
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 2, våning 2
65100 Vasa
Beställningen finns att hämtas från hyllorna på diabetesmottagningen må-to kl. 8-16. Påsarna är märkta med de två första bokstäverna i för- och efternamn.

Diabetesvårdmaterial kan också fås i samband med besök till diabetesskötare eller läkare.

Reservsyre (enligt remiss från lungpolikliniken i Vasa centralsjukhus) och vårdmaterial för sjukdomar i andningsorganen, t.ex. syreberikare, ta kontakt med rehabiliteringshandledaren på Vasa centralsjukhus.