Till innehållet

Utdelning av vårdmaterial

Vårdmaterial som behövs i vården delar vi ut åt de som är långtidssjuka och vårdas i öppna vården. Vårdmaterial delar vi ut för högst tre månaders behov i taget.

Vårdmaterialen är avgiftsfria.

De skötare som ansvarar för vårdmaterialen ger råd och handleder i ärenden som berör användningen av dessa.

  • Vårdmaterial för mellansvåra eller svåra symptom av urin-/avföringsinkontinens. Blöjorna och katetrarna kan fås transporterade hem.
  • Vårdmaterial för stomipatienter.
  • Övriga långtidssjukdomar, t.ex. vårdmaterial för trakeostomivård, dialystillbehör, sugkatetrar, sondmatningstillbehör, urinstomier.
  • Diabetestillbehör 
  • Material för sårvård (självrisk 3 månader) enligt lista given av t.ex. sårskötare.

Bottenviksvägen 1 , 68601 Jakobstad
byggnad F
Pb 111

Öppet:

måndagar kl. 8-11 och kl. 12-16
tisdagar kl. 8-11 och kl. 12-16
torsdagar kl. 8-11 och kl. 12-16

Telefontid:

måndag kl. 8-11 och kl. 12-16
tisdagar kl. 8-11 och kl. 12-16
torsdag kl. 8-11 och kl. 12-16

Tel. 050 913 2691

Nykarleby, Jeppo, Munsala
Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby
Ingång F från Borgaregatan

Öppet

tisdagar kl. 12-16
onsdagar kl. 8-12

Telefontider

tisdagar kl. 12-16
onsdagar kl. 8-12

Tel. 040 805 1960

Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Öppet
Tisdagar kl. 10 – 11
Torsdagar kl. 15 – 16

Telefon via telefonrådgivningen och avdelningssekreteraren

Tel. 06 786 1333 Tel. 06 786 1690

Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse

Öppet måndagar kl. 15-16, torsdagar kl. 8-9

Telefon via telefonrådgivning och avdelningssekreterare

Tel. 06 786 1333, 06 786 1660

Videvägen 2 B, 68570 Larsmo

Öppet

måndagar kl. 12:30-13:30
torsdagar kl. 15-16

Telefon Telefonrådgivning och avdelningssekreterare

Tel. 06 786 1333, 06 786 1610

Lagret
Oravais hälsovårdscentral
Öurvägen 25, 66800 Oravais

Beställningar per telefon 06-385 2260,  SMS 050 465 1023, email: monica.forslund@ovph.fi.

Öppet:

må-ti kl. 9-13
ons kl. 9-15
tors kl. 9-13

Utdelning av vårdmaterial:
ons kl. 9-15.

Materialbeställningar skickas även till Vörå Hälsostation.

Lagret

Korsholms hälsovårdscentral
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Telefontid: måndag-torsdag kl 10-11 tel. 06 218 4061, 050 466 3218. Beställningar kan även göras per e-post till katrin.nyberg@ovph.fi

Varorna avhämtas från en hylla utanför lagret. Insulinpumpstillbehör bör beställas helst 2 veckor på förhand.

Var noggrann med din beställing, varans REF-nummer, antal och ditt namn.

Hälsovårdscentralens centrallager är öppet måndag-torsdag klockan 12-13.30. Fredagar stängt.

Yttedörranrna är öppna kl. 7.45-16

Gör din beställning gärna redan i maj eller början av juni så du har material över sommaren.

Lagret
Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral
Stampvägen 2
66100 Malax

Öppet: må-fre kl. 8-16.
Ingång via akut- och rehab.avdelningen, materialet finns i ett skåp genast till höger vid ingången.

Material som beställts till Korsnäs kan hämtas från Hälsogårdens förråd kl. 8-16. Diabetes vårdmaterial delas också ut i samband med diabeteskötarbesök.

Tel. 040 650 8028 eller via e-post: maj-len.damsten@ovph.fi

Centrallagret
Närpes HVC
Kyrkvägen 6, 64200 Närpes

Telefontid: ti-to kl.12-14, tel. 040 120 9085. Beställningar kan också göras med SMS eller per e-mail: vardmaterial.narpes@ovph.fi

Materialet sätts ut onsdagar och fredagar efter kl. 8.00 vid huvudingången till Närpes vård- och servicecenter (metallhylla till vänster).

Kaskö hälsovårdscentral, Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Materialbeställning må-fre kl. 13-14, tel. 045 2323200, 050 3435772.
Hämtning enligt överenskommelse. Diabetes vårdmaterial delas också ut i samband med diabetesskötarbesök.

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00
tel: 040 359 4082

Materialet kan hämtas från Familjecentret ”BESTÄLLT MATERIAL” skåpet enligt överenskommelse.

Familjecentret
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Laihela hälsostation, Vallinmäentie 43, 66 400

Laihela Materialbeställning per e-mail: laihianhoitotarvikejakelu@ovph.fi. Vårdmaterialutdelning torsdagar kl. 8-9 från läkarmottagningen och i samband med diabetesskötarbesök. Beställningarna kan även hämtas från paketautomaten. Kod och nummer meddelas till patienten.

Vårdmaterialutdelning på hälsostationerna i Vasa

Telefonbeställning och hämtning av diabetes och sårvårdsmaterial från egen hälsostation. Diabetesmaterial fås även i samband med diabetesskötarbesök.

Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703, 06 325 1770 Gerby hälsostation tfn 06 325 1711 Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691 Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666

Seniorcentrets vårdmaterialutdelning (övrigt material än diabetes-och sårvårdsmaterial)

Vi önskar, att de kunder som hämtar material första gången ringer och bokar tid före. Remiss behövs av vårdande läkare eller skötare.

telefon: 040 358 7330 eller 040 167 8239

Öppet onsdag 12-16 och torsdag 11-16, Adress Dammbrunnsvägen 4. Vasa e post: vardmaterial.vasa@ovph.fi

Lillkyro vårdmaterialutdelning

Lillkyro hälsostation
Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro

Vårdmaterialutdelning utan beställning torsdagar kl. 8-9. Övriga tider beställning per telefon ma-to kl. 12-16, fre 12-14 tel. 06 325 8500

Dammbrunnsvägen 4, byggnad 2
65100 Vasa

Utdelning av diabetesvårdmaterial utan beställning må kl. 11-12 och to 15-16 och i samband med besök till diabetesskötare eller läkare. Insulinpumpmaterial skall beställas 2 veckor på förhand. diabetesvaasa@ovph.fi

Reservsyre (enligt remiss från lungpolikliniken i Vasa centralsjukhus) och vårdmaterial för sjukdomar i andningsorganen, t.ex. syreberikare, ta kontakt med rehabiliteringshandledaren på Vasa centralsjukhus.