Till innehållet

Rehabiliteringshandledning som en helhetsinriktad stödtjänst

Rehabiliteringshandledaren kan kontaktas direkt, utan remiss. Även anhöriga, terapeuter och andra sakkunniga i klientens rehabiliteringsprocess kan kontakta rehabiliteringshandledaren med klientens medgivande.  Rehabiliteringshandledaren kan göra hem-, daghems-, skol- och arbetsplatsbesök.

Rehabiliteringshandledaren: 

  • Kartlägger klientens helhetssituation och rehabiliteringsbehov
  • Handleder och informerar klienten, klientens anhöriga och samarbetspartner i rehabiliteringsärenden 
  • Informerar om olika former av stöd och hjälper till att fylla i olika ansökningsblanketter
  • Deltar i multiprofessionella samarbetsmöten kring klienten samt i planeringen och uppföljningen av rehabiliteringen
  • Deltar i planeringen av ändringsarbeten i bostaden tillsammans med klienten och funktionshinderservicen genom att göra hembesök
  • Kartlägger behovet av hjälpmedel och gör rekommendationer om olika hjälpmedel
  • Gör provning, anskaffning och överlåtelse av hjälpmedel och instruerar användningen av hjälpmedel

Ta kontakt

Inremedicinska-, lung- och cancersjukdomar och klienter inom palliativa vården 

Tfn 040 708 5035

Neurologiska sjukdomar och klienter inom krävande medicinsk rehabilitering

Tfn 044 323 2422 

Ryggmärgsskada 

Tfn 040 634 2405 

Hörselskada 

Efternamn A-K: Tfn 040  728 8051

Efternamn L-Ö: Tfn 040 728 8046, telefontid: tisdag och torsdag kl. 9-10.30

Synskada 

Efternamn A-K: Tfn 040 728 8051

Efternamn L-Ö: Tfn 040 079 2428, telefontid: tisdag och torsdag kl. 9-10.30

Kompetenscentrets rehabiliteringshandledare

Tfn 040 352 8138

Neurologiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tfn 040 760 1267 

Tfn 040 778 0716

Långtidssjukdom (inremedicinska-, hud- och cancersjukdomar) och synskada

Tfn 044 323 2425

Hörselskada och långtidssjukdom

Tfn 040 578 2848

Kompetenscentrets rehabiliteringshandledare

Tfn 040 352 8138

Serviceställe

Seriegatan 2 C, 3 vån.

65320 Vasa