Till innehållet

Rehabiliteringshandledning som en helhetsinriktad stödtjänst

Rehabiliteringshandledaren kan kontaktas direkt, utan remiss. Även anhöriga, terapeuter och andra sakkunniga i klientens rehabiliteringsprocess kan kontakta rehabiliteringshandledaren med klientens medgivande.  Rehabiliteringshandledaren kan göra hem-, daghems-, skol- och arbetsplatsbesök.

Rehabiliteringshandledaren: 

  • Kartlägger klientens helhetssituation och rehabiliteringsbehov
  • Handleder och informerar klienten, klientens anhöriga och samarbetspartner i rehabiliteringsärenden 
  • Informerar om olika former av stöd och hjälper till att fylla i olika ansökningsblanketter
  • Deltar i multiprofessionella samarbetsmöten kring klienten samt i planeringen och uppföljningen av rehabiliteringen
  • Deltar i planeringen av ändringsarbeten i bostaden tillsammans med klienten och funktionshinderservicen genom att göra hembesök
  • Kartlägger behovet av hjälpmedel och gör rekommendationer om olika hjälpmedel
  • Gör provning, anskaffning och överlåtelse av hjälpmedel och instruerar användningen av hjälpmedel

Ta kontakt

Lung- och cancersjukdomar och klienter inom palliativa vården 

Tfn 040 708 5035

Smärt- och inremedicinska sjukdomar och klienter inom fysiatriska polikliniken

040 168 4521

Neurologiska sjukdomar och klienter inom krävande medicinsk rehabilitering

Tfn 044 323 2422 

Ryggmärgsskada 

Tfn 040 634 2405 

Hörselskada 

Tfn 040  728 8051

Synskada 

Finskspråkiga tfn. 040 728 8046

Svenskspråkiga tfn.  040 708 5035

Kompetenscentrets rehabiliteringshandledare

Tfn 040 352 8138

Neurologiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tfn 040 760 1267 

Tfn 040 778 0716

Långtidssjukdom (inremedicinska-, hud- och cancersjukdomar) och synskada

Tfn 044 323 2425

Hörselskada och långtidssjukdom

Tfn 040 578 2848

Kompetenscentrets rehabiliteringshandledare

Tfn 040 352 8138

Serviceställe

Seriegatan 2 C, 3 vån.

65320 Vasa