Till innehållet

Vad är Direva?

Direva är Vasa sjukvårdsdistrikts diabetesregister, som förverkligas i samarbete med Helsingfors universitet, Lunds universitet (Sverige) och Botnia-projektet.

Direva är en undersökning med långtidsuppföljning, som startade 2007. I början av 2022 fanns det nästan 8000 diabetiker i registret. Uppskattningsvis finns ung. 10 000 personer med diabetes i vårt sjukvårdsdistrikt.

Målsättning

Målet är att ge individuell diabetesvård, som är bättre än tidigare. För att nå målet behöver vi mera kunskap om dem som insjuknat i diabetes och om sjukdomsförloppet.

Vårt mål är att registrera alla personer som insjuknat i diabetes inom Vasa sjukvårdsdistrikt för att få så omfattande och tillförlitlig information som möjligt.

Vad krävs av dig?

Ditt samtycke. Du kan delta i Direva-undersökningen om du konstaterats ha diabetes.

I samband med diabetesmottagningen får du ytterligare information om det praktiska förfarandet. I samband med att du ansluter dig till registret tas blodprov för att fastställa din diabetestyp. Blodprovstagningen kräver inget extra laboratoriebesök, utan proven kan tas i anslutning till ett annat planerat besök. Också de övriga uppgifterna samlas in i samband med vanliga uppföljningsbesök. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt på samma sätt som andra patientuppgifter.

Vad kan Direva erbjuda dig?

Du får ännu mer exakt information om din typ av diabetes och en möjlighet till skräddarsydd vård just för dig.

Viktiga länkar

Liittyvät palvelut