Till innehållet
Allmänt

Lämna ett prov som stöder utvecklingen av olika behandlingsmetoder

Auria biobank är Finlands första biobank och i dess provsamling ingår över en miljon prover.

Proverna används mångsidigt inom medicinsk forskning, i synnerhet inom cancerforskning. Med hjälp av proverna i biobanken får man mer information om olika sjukdomar och kan utveckla bättre behandlingsmetoder.

Biobanksprover samlas in i samband med provtagning som görs under behandlingar eller vid laboratoriebesök, vilket betyder att inga extra besök behövs.

– Fimlabs laboratorium sköter blodprovstagningarna i Österbottens välfärdsområde, och platsen för provtagning väljs enligt personens boendekommun, berättar forskningsskötare Susann Brunell, kontaktperson för Auria biobank i Österbottens välfärdsområde.

För provtagning och för användningen av ett prov krävs alltid samtycke. Man kan ge sitt samtycke på webbplatsen, genom att kontakta forskningsskötaren eller genom att fylla i en pappersblankett till exempel i samband med ett poliklinikbesök. Man kan också neka till att prov tas och sparas i biobanken. Biobanksverksamheten styrs av biobankslagen.

– Alla prover är viktiga och nyttiga för forskningen, oberoende av personens ålder eller hälsotillstånd. När du ger ditt samtycke till att ett prov sparas i biobanken, stöder du viktigt forskningsarbete, betonar Brunell.

Auria Biobank grundades av Åbo universitet och Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt. Verksamheten inleddes våren 2014, och idag är Österbottens välfärdsområde starkt involverat i biobankens verksamhet.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2022.

Text: Susann Brunell